Praca z młodzieżą i praca społeczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Youth and community work)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of East London 57% 5% 6% £13320 131 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 93% - 5% - 127 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 93% - 5% - 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 93% - 5% £13750 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 93% - 5% £1470 94 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
South Thames College 93% - 5% - 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 93% - 5% - 94 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 93% - 5% - 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • How to work in Community Services - Gaynor's story
  1/2
 • What's a career in Youth Work like?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Praca z młodzieżą i praca społeczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • administracja i zarządzanie
 • rzecznictwo i organizacja społeczności lokalnej
 • Aging
 • Welfare
 • niepełnosprawność rozwojowa
 • opieka zdrowotna
 • Międzynarodowa praca socjalna
 • zdrowie psychiczne
 • polityka i planowanie
 • polityka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • Umiejętność krytycznego myślenia
 • Umiejętność analizy i refleksji
 • empatia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętności prezentacyjne
 • umiejętności zarządzania, nadzoru i organizacji
 • Zdolność do pracy niezależnej
 • umiejętności pozyskiwania funduszy i rzecznictwa interesów
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna w London Metropolitan University

35% Specjaliści do spraw opieki społecznej
25% Opiekuńcze usługi osobiste
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Praca z młodzieżą i praca społeczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Praca społeczna i wspólnotowa - BA (Hons) na Goldsmiths, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 93 na 100 punktów wśród 21 respondentów.