Praca z młodzieżą i praca społeczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Youth and community work)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Psychospołeczna praca w społeczności BA (Hons)
(University of East London)
- 10% 17% £14160 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą BA (Hons)
(University of East London)
- 7% 6% £14160 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca społeczna i na rzecz społeczności BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
- 0% 5% - 117 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki społeczne, rozwój społeczności i praca z młodzieżą BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
- 0% 5% - 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością (z uznaniem JNC) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychospołeczna praca środowiskowa (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (zaawansowana praktyka) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1100 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca socjalna i społeczna (dzieci, młodzież i rodziny) HNC
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia stosowana oraz praca ze społecznością i młodzieżą MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Społeczności i sprawiedliwość społeczna MPhil
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
 • Youth and Community Work alumni - Overcoming Challenges
  1/2
 • Career Advice on becoming a Youth Worker by Lynda W (Full Version)
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Praca z młodzieżą i praca społeczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • administracja i zarządzanie
 • rzecznictwo i organizacja społeczności lokalnej
 • Aging
 • Welfare
 • niepełnosprawność rozwojowa
 • opieka zdrowotna
 • Międzynarodowa praca socjalna
 • zdrowie psychiczne
 • polityka i planowanie
 • polityka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • Umiejętność krytycznego myślenia
 • Umiejętność analizy i refleksji
 • empatia
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • Umiejętności prezentacyjne
 • umiejętności zarządzania, nadzoru i organizacji
 • Zdolność do pracy niezależnej
 • umiejętności pozyskiwania funduszy i rzecznictwa interesów
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna w Goldsmiths, University of London

35% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
35% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Praca z młodzieżą i praca społeczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.