Praca z młodzieżą i praca społeczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Youth and community work)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna (zatwierdzone przez ETS) BA (Hons)
(University of Wales)
80% 5% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodymi ludźmi BA (Hons)
(University of Wales)
80% 5% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społeczności BA (Hons)
(Birmingham City University)
77% 5% 11% £16085 135 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością BA (Hons)
(University of South Wales)
- 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodymi ludźmi BA (Hons)
(University of Wales)
80% 5% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna licencjat z rokiem fundacji (zatwierdzony przez ETS) BA (Hons)
(University of Wales)
80% 5% 20% £13500 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of South Wales)
- 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychospołeczna praca w społeczności BA (Hons)
(University of East London)
54% 10% 17% £14160 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą BA (Hons)
(University of East London)
57% 7% 6% £14160 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i praktyka społeczna (Foundation Entry) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
56% 5% 15% - 141 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i praktyka społeczna BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
56% 5% 15% - 141 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością (z uznaniem JNC) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna (zatwierdzone przez ETS) MA (PG)
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna (zatwierdzone przez ETS) BA (Hons)
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością MA
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £17600 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodymi ludźmi z Foundation Year BA (Hons)
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodymi ludźmi z Foundation Year BA (Hons)
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychospołeczna praca środowiskowa (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna (zatwierdzone przez ETS) MA (PG)
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (praca z młodzieżą) BA (Hons)
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £15000 £16000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (zaawansowana praktyka) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1100 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i edukacja społeczna z rokiem podstawowym (zatwierdzone przez ETS) BA (Hons)
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca społeczna i wspólnotowa HND
(Birmingham Metropolitan College)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przywództwo i praktyka w pracy z młodzieżą MA
(Nottingham Trent University)
- - - - - Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z dziećmi i młodzieżą (wstępne kwalifikacje do pracy z młodzieżą) MA
(University of South Wales)
- - - - - Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
5 Praca z młodzieżą i praca społeczna Kursy w Londynie.
 • Where could a Youth and Community Work degree at University of East London take you?
  1/4
 • How to work in Community Services - Gaynor's story
  2/4
 • Youth and Community Work - University of South Wales
  3/4
 • Youth and Community Work - Newman University, Birmingham
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
54 /100
3757 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Praca z młodzieżą i praca społeczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £30014 £24882 £27670
Zakres 25-75 percentyla £26322 - £32477 £17078 - £30541 £18866 - £34301

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £30030 £24399 £27500
Zakres 25-75 percentyla £26473 - £32238 £17860 - £29048 £20458 - £33321

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Praca z młodzieżą i praca społeczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • służby młodzieżowe władz lokalnych
 • wydziały oświaty
 • organizacje wolontariackie i charytatywne
 • kościoły
 • grupy społeczne

Specjalizacje w ramach Praca z młodzieżą i praca społeczna

 • administracja i zarządzanie
 • rzecznictwo i organizacja społeczności lokalnej
 • Aging
 • Welfare
 • niepełnosprawność rozwojowa
 • opieka zdrowotna
 • Międzynarodowa praca socjalna
 • zdrowie psychiczne
 • polityka i planowanie
 • polityka

Pozycja zawodowa absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna w Anglia Ruskin University

75% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Rozkład ocen

Studenci Praca z młodzieżą i praca społeczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Praca z młodzieżą i praca społeczna

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Praca z młodzieżą i praca społeczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Praca z młodzieżą i społecznością lokalną jest nauką o usługach pracy socjalnej mających na celu wsparcie wrażliwej/nieuprzywilejowanej młodzieży w społeczeństwie.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Praca z młodzieżą i praca społeczna wyniosła £30014 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24882 3 lata po ukończeniu studiów i £276705 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Praca z młodzieżą i praca społeczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC