Praca na rzecz społeczności Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Community work)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Praca z młodzieżą i społecznością BA (Hons)
(University of South Wales)
- 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(University of South Wales)
- 0% 5% £12600 108 Pontypridd Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychospołeczna praca w społeczności BA (Hons)
(University of East London)
54% 10% 17% £14160 104 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój społeczności BA (Hons)
(University of Glasgow)
95% 0% 15% - 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i rozwój społeczności BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością (z uznaniem JNC) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością MA
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £17600 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychospołeczna praca środowiskowa (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i rozwój społeczności (z rokiem fundacji) BA (Hons)
(Liverpool Hope University)
- - - £12500 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (praca z młodzieżą) BA (Hons)
(Cardiff Metropolitan University)
- - - £15000 £16000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (zaawansowana praktyka) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1100 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca społeczna i wspólnotowa HND
(Birmingham Metropolitan College)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Młodzież i Rozwój Społeczności MA
(Liverpool Hope University)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
4 Praca na rzecz społeczności Kursy w Londynie.
 • Career Paths - Community Work - with Colin Adams, MBE
  1/2
 • Social and Community Studies
  2/2

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
70 /100
3757 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Praca na rzecz społeczności (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £30014 £24882 £27670
Zakres 25-75 percentyla £26322 - £32477 £17078 - £30541 £18866 - £34301

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £30030 £24399 £27500
Zakres 25-75 percentyla £26473 - £32238 £17860 - £29048 £20458 - £33321

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Praca na rzecz społeczności

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Praca na rzecz społeczności, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Praca na rzecz społeczności

 • Agencja rządowa
 • dom grupy
 • Zarząd szkoły
 • więzienie

Pozycja zawodowa absolwentów Praca na rzecz społeczności (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Praca na rzecz społeczności w Anglia Ruskin University

75% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Rozkład ocen

Studenci Praca na rzecz społeczności w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Praca na rzecz społeczności

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Praca na rzecz społeczności. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Praca w społeczności lokalnej to nauka o usługach pracy socjalnej mających na celu wsparcie osób słabszych/nieuprzywilejowanych w ramach poszczególnych społeczności w społeczeństwie.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Praca na rzecz społeczności wyniosła £30014 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24882 3 lata po ukończeniu studiów i £276705 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Praca na rzecz społeczności obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Science - MSc
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Higher National Diploma - HND
 • Higher National Certificate - HNC