Ogólne

 1. Zakres i charakter naszej usługi - Zamawiający
 2. Prywatność
 3. Obowiązki użytkownika
 4. Treści generowane lub przesyłane przez użytkowników lub organizatorów kursów
 5. Korzystanie z serwisu
 6. Odpowiedzialność i siła wyższa
 7. Internetowe Rozstrzyganie Sporów
 8. Linki zewnętrzne
 9. Prawo autorskie
 10. Odszkodowanie
 11. Wyłączenie odpowiedzialności
 12. Jurysdykcja i rozstrzyganie sporów
 13. Skargi

1. Zakres i charakter naszej usługi - Zamawiający

My (CourseGuru SLU) zapewniamy usługi internetowe, poprzez które studenci mogą porównywać programy szkolnictwa wyższego i mogą uzyskać informacje o powiązanych usługach. Dostawcy szkolnictwa wyższego i dostawcy powiązanych usług mogą umieszczać swoje kursy i usługi na naszej stronie. Prosząc o informacje na naszej stronie internetowej, przekazujemy wyłącznie odpowiednie szczegóły. Nie sprzedajemy ani nie oferujemy żadnych kursów ani noclegów.

2. Prywatność

Podane informacje i dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności . Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i oświadczasz, że wszystkie podane informacje są dokładne.

3. Obowiązki użytkownika

Korzystając z naszej strony internetowej należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym, bez ograniczeń, przepisów dotyczących prywatności, przepisów dotyczących własności intelektualnej, przepisów podatkowych i wymogów regulacyjnych.
Należy podać nam prawdziwe informacje.

4. Treści generowane lub przesyłane przez użytkowników lub organizatorów kursów

Niektóre treści na naszej stronie zostały wygenerowane lub przesłane przez użytkowników lub dostawców kursów.
Przyjmujesz do wiadomości, że za te treści odpowiada wyłącznie osoba, od której one pochodzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za, i nie gwarantujemy, dokładności, integralności lub jakości jakichkolwiek treści przesłanych lub załadowanych przez użytkowników lub dostawców kursów.
Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z takich Treści przesłanych przez użytkownika nie uprawnia Cię do żadnych praw własności intelektualnej do takich Treści przesłanych przez użytkownika.
Przesyłając treści na naszą stronę internetową, udzielasz nam i każdemu z naszych podmiotów stowarzyszonych niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, bezterminowej licencji na wykorzystanie, reprodukcję, publikację, dystrybucję i wyświetlanie przesłanych treści.

5. Korzystanie z serwisu

Użytkownik może używać lub przetwarzać zawartość tej witryny wyłącznie do użytku osobistego i niehandlowego. Kadrowanie, kopiowanie, wydobywanie danych, wydobywanie lub pobieranie zawartości witryny w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób jest surowo zabronione. Ponadto nie wolno kopiować żadnych materiałów zawartych na stronie internetowej.

6. Odpowiedzialność i siła wyższa

Wszelkie transakcje z reklamodawcami i wszelkimi innymi osobami trzecimi znalezionymi na naszych stronach internetowych odbywają się wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku takich transakcji lub komunikacji ze stronami trzecimi za pośrednictwem naszej Witryny.
Wszelkie działania lub sytuacje, które są poza naszą kontrolą są znane jako "działalność siły wyższej". W takich okolicznościach nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu naszych zobowiązań.

7. Internetowe Rozstrzyganie Sporów

Komisja Europejska zapewnia platformę internetową do rozwiązywania sporów. Konsumenci będący rezydentami Unii Europejskiej są uprawnieni do korzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych kontrahenta (szkoły, dostawcy zakwaterowania) wynikających z internetowych umów sprzedaży. Dostęp do platformy jest możliwy tutaj .

8. Linki zewnętrzne

W celu uzyskania dalszych informacji od czasu do czasu odsyłamy odwiedzających naszą stronę internetową na strony osób trzecich. Jeśli nie jest to oczywiste, zaznaczamy linki zewnętrzne. Zawartość stron internetowych osób trzecich nie jest pod naszą kontrolą. Nasza polityka prywatności nie obejmuje stron zewnętrznych. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za linki zewnętrzne i treści na tych stronach.

9. Prawo autorskie

Cała zawartość tej strony jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa są własnością Course Guru SLU. Jakiekolwiek wykorzystanie lub powielanie tych treści bez naszej wyraźnej zgody jest karalne i niedopuszczalne. W szczególności całkowite lub częściowe pobieranie zawartości naszej strony jest surowo zabronione, w tym włączanie jakiejkolwiek z naszych treści do innych prac lub stron internetowych.

10. Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności CourseGuru SLU, jej dyrektora, pracowników i agentów za wszelkie szkody, straty i koszty (w tym, ale nie wyłącznie, uzasadnione honoraria i koszty adwokackie) wynikające z korzystania z witryny, a w szczególności z treści, które użytkownik przesyła.

11. Wyłączenie odpowiedzialności

Z zastrzeżeniem ograniczeń zawartych w warunkach i w zakresie dozwolonym przez prawo, będziemy odpowiedzialni jedynie za bezpośrednie szkody faktycznie poniesione z powodu uchybienia przypisywalnego naszym obowiązkom w odniesieniu do naszych usług, do łącznej kwoty opłat bezpośrednio uiszczonych do nas lub przetwarzanych za pośrednictwem naszych usług płatniczych.
W zakresie dozwolonym przez prawo ani my, ani żaden z naszych dyrektorów, pracowników nie ponosi odpowiedzialności za (i) jakiekolwiek straty moralne, wynikowe, (ii) wszelkie nieścisłości związane z informacjami udostępnionymi na naszej platformie, (iii) świadczone usługi lub brak świadczenia tych usług (iv) wszelkie szkody wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z naszej strony internetowej. Oferowanie programów kursów, usług lub reklam na naszej stronie internetowej nie stanowi żadnego poparcia lub rekomendacji takich usług przez CourseGuru SLU.

12. Jurysdykcja i rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki oraz świadczenie naszych usług są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem hiszpańskim. Wszelkie spory wynikające z niniejszych warunków ogólnych będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania. Niezależnie od tego, że dla konsumentów prawo może przewidywać inne zasady dotyczące jurysdykcji. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków jest lub stanie się nieważne, niewykonalne lub niewiążące, Ty pozostaniesz związany wszystkimi pozostałymi postanowieniami niniejszego dokumentu. W takim przypadku, nieważne postanowienia będą mimo to egzekwowane w najszerszym dozwolonym zakresie, a Ty zgodzisz się zaakceptować podobny efekt, biorąc pod uwagę treść i cel niniejszych warunków.

13. Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia do jakiejkolwiek treści na naszej stronie internetowej, prosimy o poinformowanie nas o tym poprzez nasz formularz kontaktowy.

Ta strona jest obsługiwana przez CourseGuru SLU

CourseGuru S.L.U.
Paseo Milicias de Garachico, 1
38002 Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

Możesz nas odwiedzić w naszym biurze w centrum miasta Santa Cruz de Tenerife (Google Maps).

Numer Identyfikacji Podatkowej: B76819002
Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania
Numer Rejestru Handlowego: Hoja TF-64134 Tomo 3665 Folio 191 Inscripción
Dyrektor: Dr. oec. Daniel Spohn

Mogą Cię również zainteresować następujące strony informacyjne:
Polityka prywatności
Stopka