Studia nad dzieciństwem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Childhood studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(Middlesex University)
71% 0% 6% £15100 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(London Metropolitan University)
80% 15% 5% £17600 80 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(University of East London)
66% 4% 10% £14160 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(University of Roehampton)
79% 8% 8% £15000 109 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (Hons)
(Croydon College)
- - - £7500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (doładowanie) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem FdA
(London Metropolitan University)
- - - £9500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozszerzony stopień studiów w zakresie wczesnego dzieciństwa BA/BSc (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem FdA
(Bath Spa University)
- - - - - Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
161 Studia nad dzieciństwem Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad dzieciństwem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad dzieciństwem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad dzieciństwem

  • umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej
  • Zdolność do pracy w zespole i niezależnie
  • umiejętności prezentacyjne
  • umiejętności badawcze
  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność oceny i szacowania informacji
  • kreatywność
  • Organizowanie i planowanie
  • entuzjazm

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad dzieciństwem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad dzieciństwem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad dzieciństwem w Anglia Ruskin University

40% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
40% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Zawody podstawowe
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody związane z obsługą klienta
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści od mediów
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Zawody podstawowe
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad dzieciństwem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.