Studia nad dzieciństwem i młodzieżą Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Childhood and youth studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Praca z dziećmi i młodzieżą BA
(Kingston University)
92% 0% 10% - 93 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i wspólnotą (z uznaniem JNC) MSc
(London Metropolitan University)
92% 0% 10% £13750 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dzieciństwo i edukacja w społeczeństwach zróżnicowanych MA (PG)
(Middlesex University)
92% 0% 10% £13000 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia dzieci i młodzieży MSc
(University of Greenwich)
92% 0% 10% £14500 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dzieci, Młodzież i Rozwój Międzynarodowy MSc
(Birkbeck, University of London)
92% 0% 10% £16380 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad młodzieżą BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad młodzieżą i wymiarem sprawiedliwości dla młodzieży z fundacją BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1805 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Praca z młodzieżą i społecznością lokalną (praktyka zaawansowana) MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1470 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Dzieciństwo i edukacja w społeczeństwach zróżnicowanych (Kształcenie na odległość) MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £14500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia dzieciństwa, młodzieży i edukacji MSc
(Brunel University)
- - - £16335 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dzieci, Młodzież i Rozwój Międzynarodowy MA
(Brunel University)
- - - £16335 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad młodzieżą (w tym rok założycielski) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kryminologia i studia nad młodzieżą BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £3894 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad młodzieżą i sprawiedliwość dla młodzieży BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój i uczenie się we wczesnym dzieciństwie HNC
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr stosowany z młodzieżą PgCert
(Royal Central School of Speech and Drama)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
L4 - HNC Social & Community Work (Children, Young People & Families) HNC
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad dzieciństwem i młodzieżą

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad dzieciństwem i młodzieżą, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia nad dzieciństwem i młodzieżą

 • Pedagogika twórczości w edukacji
 • Rozwój wczesnego dzieciństwa
 • Język i umiejętność czytania i pisania
 • Wykorzystanie technologii w pracy z młodzieżą i w edukacji

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad dzieciństwem i młodzieżą

 • umiejętności uczenia się w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego
 • komunikacja pisemna
 • Komunikacja ustna
 • Zdolność do pracy w zespole
 • umiejętności badawcze i analityczne
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
 • negocjacje
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad dzieciństwem i młodzieżą wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad dzieciństwem i młodzieżą (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad dzieciństwem i młodzieżą w London Metropolitan University

25% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody administracyjne
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw opieki społecznej
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad dzieciństwem i młodzieżą. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Praca z dziećmi i młodzieżą - BA na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 92 na 100 punktów wśród 25 respondentów.