Studia w zakresie zdrowia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Health studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach BSc (Hons)
(Brunel University)
83% 5% 6% £19330 £21260 135 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach z naukami biznesowymi BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 15% £19330 £21260 150 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia (sport, zdrowie i ćwiczenia) z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
55% 7% 0% £19330 £21260 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 7% £19330 £21260 140 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia (sport, zdrowie i ćwiczenia) z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
55% 7% 0% £19330 £21260 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach (wychowanie fizyczne, coaching i kwestie społeczne) z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 7% £19330 £21260 140 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach (wychowanie fizyczne, coaching i kwestie społeczne) BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 0% £19330 £21260 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach (wychowanie fizyczne, coaching i kwestie społeczne) z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 7% £19330 £21260 137 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i Opieka Społeczna BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
84% 10% 12% £17600 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 0% 10% £19330 £21260 146 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach z naukami biznesowymi z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £19330 £21260 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia (sport, zdrowie i ćwiczenia) BSc (Hons)
(Brunel University)
55% 7% 0% £19330 £21260 139 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach z naukami biznesowymi z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 4% 7% £19330 £21260 136 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie i medycyna społeczna BSc (Hons)
(King's College London)
73% 10% 5% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie i nauki społeczne BA (Hons)
(King's College London)
67% 0% 10% - 155 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie i opieka społeczna (doładowanie) BSc
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad zdrowiem psychicznym MSc
(Middlesex University)
- - - £117 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad zdrowiem psychicznym (doładowanie) MSc
(Middlesex University)
- - - £93 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie psychiczne i używanie substancji (podwójna diagnoza) MSc
(Middlesex University)
- - - £14800 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia (doładowanie) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Opieka zdrowotna i społeczna (doładowanie) BA (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £15100 £17000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie i medycyna społeczna z rokiem za granicą BSc (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie i nauki społeczne z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne i polityka MRes
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o sporcie, zdrowiu i ćwiczeniach MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne i polityka MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie i rozwój międzynarodowy MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
17 Kursy Studia w zakresie zdrowia online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
168 Studia w zakresie zdrowia Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia w zakresie zdrowia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia w zakresie zdrowia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia w zakresie zdrowia

 • dogłębne zrozumienie zagadnień związanych z opieką zdrowotną
 • umiejętności badawcze
 • zdolność do analizowania i oceniania zagadnień związanych ze zdrowiem i zdrowiem
 • zdolność do efektywnego wykorzystywania informacji i danych dotyczących zdrowia
 • umiejętność rozumienia i formułowania argumentów dotyczących zdrowia oraz kwestionowania teorii
 • Komunikacja pisemna i ustna
 • Zdolność do pracy zarówno niezależnej, jak i w zespole
 • Skuteczne rozwiązywanie problemów i zarządzanie czasem
 • Pisanie raportów
 • umiejętności badawcze i analizy danych
 • umiejętności w zakresie technologii informacyjnej

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia w zakresie zdrowia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia w zakresie zdrowia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia w zakresie zdrowia w Anglia Ruskin University

51% Zawody związane ze sprzedażą
7% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
7% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
3% Zawody administracyjne
2% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
2% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
2% Zawody podstawowe
2% Opiekuńcze usługi osobiste

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia w zakresie zdrowia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.