Studia nad wczesnym dzieciństwem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Early childhood studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(Middlesex University)
71% 0% 7% £14000 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(London Metropolitan University)
80% 5% 10% £15576 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(University of East London)
66% 5% 3% £13320 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo (Top-up) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
80% 5% 10% £3894 96 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
80% 5% 10% £15576 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pedagogika wczesnoszkolna (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(University of East London)
66% 5% 3% £13320 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozszerzony stopień studiów w zakresie wczesnego dzieciństwa BA/BSc (Hons)
(University of Roehampton)
79% - 4% £13145 106 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(University of Roehampton)
79% - 4% £13145 106 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(Bath Spa University)
77% 5% 14% - 112 Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (Hons)
(Croydon College)
- 0% 15% £6995 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja wczesnoszkolna - stopień podstawowy (FdA) FdA
(South Thames College)
100% 0% 30% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja wczesnoszkolna - licencjat (z wyróżnieniem) BA (Hons)
(South Thames College)
100% 0% 30% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój i uczenie się we wczesnym dzieciństwie HNC
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Early Childhood Studies | Where Can It Take You?
  1/2
 • Early childhood career pathways
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad wczesnym dzieciństwem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia nad wczesnym dzieciństwem

 • Metody wczesnego dzieciństwa
 • Rozwój językowy u małych dzieci
 • literatura dziecięca
 • Zarządzanie edukacją wczesnoszkolną

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad wczesnym dzieciństwem

 • umiejętności uczenia się w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego
 • komunikacja pisemna
 • Komunikacja ustna
 • Zdolność do pracy w zespole
 • umiejętności badawcze i analityczne
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
 • negocjacje
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem w London Metropolitan University

25% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw nauczania i opieki nad dziećmi
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody administracyjne
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw opieki społecznej
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad wczesnym dzieciństwem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Edukacja wczesnoszkolna - licencjat (z wyróżnieniem) - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 15 respondentów.