Studia nad wczesnym dzieciństwem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Early childhood studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(Middlesex University)
71% 0% 6% £15100 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(London Metropolitan University)
80% 15% 5% £17600 80 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem BA (Hons)
(University of East London)
66% 4% 10% £14160 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (doładowanie) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Wczesne dzieciństwo z pedagogiką Montessori (poziom 6 doładowania) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem FdA
(London Metropolitan University)
- - - £9500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17600 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia nad wczesnym dzieciństwem FdA
(Bath Spa University)
- - - - - Bath Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Early Childhood Studies | Where Can It Take You?
  1/2
 • Early childhood career pathways
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia nad wczesnym dzieciństwem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia nad wczesnym dzieciństwem

 • Metody wczesnego dzieciństwa
 • Rozwój językowy u małych dzieci
 • literatura dziecięca
 • Zarządzanie edukacją wczesnoszkolną

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia nad wczesnym dzieciństwem

 • umiejętności uczenia się w zakresie rozwoju emocjonalnego i poznawczego
 • komunikacja pisemna
 • Komunikacja ustna
 • Zdolność do pracy w zespole
 • umiejętności badawcze i analityczne
 • umiejętności organizacyjne i zarządzania czasem
 • negocjacje
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • umiejętności informatyczne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia nad wczesnym dzieciństwem w Anglia Ruskin University

40% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
40% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
20% Zawody podstawowe
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody związane z obsługą klienta
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści od mediów
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Zawody podstawowe
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody administracyjne
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia nad wczesnym dzieciństwem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.