Pisanie scenariuszy Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Scriptwriting)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Pisanie scenariuszy (Scriptwriting) BA (Hons)
(Central Film School)
- - 0% £41500 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Scenariusz filmowy MA
(Met Film School)
- - 0% £19000 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie scenariuszy (scenicznych, filmowych i dźwiękowych) MA (PG)
(Middlesex University)
- - 0% £14500 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Screen (scenopisarstwo & produkcja) z zintegrowaną podstawą BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £11300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Scenariopisarstwo (Scriptwriting) z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Central Film School)
- - - £56000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Scenopisarstwo MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Screen (Scenariusz & Produkcja) BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £18500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Scenariusz MA
(London Film Academy)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
41 Pisanie scenariuszy Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • AOTS: What the Scriptwriter does
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Pisanie scenariuszy

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Pisanie scenariuszy, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Pisanie scenariuszy

 • pasja
 • wytrwałość
 • elastyczność
 • Wiedza z zakresu pisania scenariuszy i scenopisarstwa
 • umiejętność pisania
 • Umiejętności komunikacyjne
 • umiejętność pracy w sieci
 • zdolność do pracy samodzielnej i w zespole
 • Determinacja
 • zdolność do podejmowania inicjatywy
 • Znajomość zagadnień związanych z produkcją medialną i komunikacją

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Pisanie scenariuszy wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Pisanie scenariuszy (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Pisanie scenariuszy w Brunel University

25% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody podstawowe
10% Specjaliści od mediów
10% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Pisanie scenariuszy. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.