Język angielski Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język angielski i literatura BA (Hons)
(University of Greenwich)
84% 5% 10% £16150 £17000 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i nauczanie języka angielskiego BA (Hons)
(University of Greenwich)
84% 3% 10% £16150 £17000 117 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i językoznawstwo BA (Hons)
(King's College London)
57% 0% 5% - 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
68% 0% 0% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
53% 0% 0% - 128 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
68% 0% 0% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
68% 0% 0% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego w ramach zintegrowanych studiów przedmaturalnych MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Język angielski online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
251 Język angielski Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Careers for Qualifications in English Language–Top careers for graduates with degree in English
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język angielski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język angielski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Język angielski

 • Język angielski i literaturoznawstwo
 • kreatywne pisanie
 • Wiktorianistyka
 • literatura fantastyczna
 • Literatura średniowieczna
 • Lingwistyka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język angielski

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język angielski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język angielski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język angielski w University of Brighton

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody podstawowe
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Specjaliści do spraw opieki społecznej
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody administracyjne
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język angielski. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.