Pisanie kreatywne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Creative writing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Literatura angielska z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(University of Greenwich)
100% 0% 0% £16150 £17000 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projektowanie gier i kreatywne pisanie BA (Hons)
(Brunel University)
73% 5% 15% £19330 £21260 133 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 0% 0% £16150 £17000 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(London Metropolitan University)
62% 0% 10% £19250 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie z umieszczeniem BA (Hons)
(Brunel University)
87% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(Brunel University)
94% 5% 0% £17665 £19430 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i kreatywne pisanie BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i kreatywne pisanie z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i dziennikarstwo BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 15% 15% £15100 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie BA (Hons)
(University of Greenwich)
81% 10% 0% £16150 £17000 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
94% 10% 0% £17665 £19430 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie, w tym staż BA (Hons)
(Kingston University)
89% 15% 10% - 126 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
78% 15% 10% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie BA (Hons)
(Kingston University)
89% 15% 10% - 126 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne i profesjonalne pisanie BA (Hons)
(University of East London)
- 0% 10% £14160 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie (ekran) BA (Hons)
(University of East London)
- 0% 0% £14160 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem i rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 5% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie, w tym podstawy BA (Hons)
(Kingston University)
89% 15% 10% - 126 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i język angielski BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
69% 0% 5% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
56% 0% 15% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
56% 0% 15% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i język angielski z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
69% 0% 15% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne i profesjonalne pisanie (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie BA (Hons)
(Brunel University)
- - - £13245 £14570 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywne pisanie MA
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i publikowanie MA
(Kingston University)
- - - £16200 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4815 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywne pisanie (ekran) (z rokiem podstawowym) BA (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i dziennikarstwo W/FY BA
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie MA
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Pisanie kreatywne online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
317 Pisanie kreatywne Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • WHAT CAN I DO WITH A CREATIVE WRITING MAJOR?
  1/2
 • Being a Professional Writer
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Pisanie kreatywne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Pisanie kreatywne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Pisanie kreatywne

 • Playwriting
 • Pisanie poezji

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Pisanie kreatywne

 • Komunikacja pisemna i ustna
 • kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów
 • samodzielna praca
 • zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • dobra znajomość technologii informacyjnych
 • planowanie i badanie prac pisemnych
 • umiejętności prezentacyjne
 • umiejętności redakcyjne i korektorskie
 • Umiejętności negocjacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Pisanie kreatywne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Pisanie kreatywne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Pisanie kreatywne w Anglia Ruskin University

25% Zawody sekretarskie i pokrewne
15% Zawody wykwalifikowane
15% Opiekuńcze usługi osobiste
15% Zawody podstawowe
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Pisanie kreatywne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.