Anglistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Historia i język angielski BA (Hons)
(University of Greenwich)
84% 10% 10% £16150 £17000 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
94% 10% 5% £17665 £19430 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia skandynawskie i język angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i język angielski z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia filmowe i telewizyjne oraz język angielski z przygotowaniem zawodowym BA (Hons)
(Brunel University)
94% 10% 5% £17665 £19430 118 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 0% 0% £16150 £17000 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(London Metropolitan University)
62% 0% 10% £19250 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Łacina i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 10% £26200 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(Brunel University)
94% 5% 0% £17665 £19430 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 0% 0% £16150 £17000 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i język angielski BA (Hons)
(Brunel University)
50% 5% 5% £17665 £19430 127 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i literatura BA (Hons)
(University of Greenwich)
84% 5% 10% £16150 £17000 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Grecki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 10% £26200 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem z praktyką BA (Hons)
(Brunel University)
94% 10% 0% £17665 £19430 119 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i nauczanie języka angielskiego BA (Hons)
(University of Greenwich)
84% 3% 10% £16150 £17000 117 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i niemieckie (4 lata) LLB (Hons)
(University College London)
78% 5% 0% £24000 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i historia z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 6% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i historia BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
92% 0% 10% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
78% 15% 10% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 0% - 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglistyka i filmoznawstwo z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 6% - 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i dramat BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 10% - 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i języki nowożytne z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
71% 6% 10% - 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i dramat z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 0% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i francuskie/Master 1 (Maitrise) LLB (Hons)
(Queen Mary University of London)
77% 5% 5% - 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo angielskie i europejskie (4 lata) LLB (Hons)
(Queen Mary University of London)
77% 5% 5% - 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski i filmoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 10% - 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z kreatywnym pisaniem i rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 9% 5% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Angielski z filmoznawstwem BA (Hons)
(King's College London)
76% 0% 10% - 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i język angielski BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
69% 0% 5% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i język angielski z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
69% 0% 15% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4815 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia filmowe i telewizyjne oraz język angielski BA (Hons)
(Brunel University)
- - - £13245 £14570 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Angielski z rokiem podstawowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
493 Anglistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Career Paths: Jobs for English Majors
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Anglistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Anglistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Anglistyka

 • filologia angielska
 • Język i kultura angielska
 • lingwistyka angielska
 • nauczanie

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Anglistyka

 • Komunikacja ustna i pisemna
 • niezależna praca
 • zarządzanie czasem i organizacja
 • planowanie i badanie pracy pisemnej
 • rozumienie tekstów, koncepcji i teorii
 • Prowadzenie i udział w dyskusjach
 • Negocjacje i praca zespołowa w celu przedstawienia pomysłów i informacji
 • Efektywne przekazywanie argumentów i opinii
 • Wykorzystanie osądu w celu rozważenia perspektyw
 • Krytyczne rozumowanie i analiza

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Anglistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Anglistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Anglistyka w Bournemouth University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
0% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
0% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Anglistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.