Literatura angielska Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English literature)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Roehampton)
- 0% 10% £15000 108 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- 10% 5% £15400 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(University of Greenwich)
- 0% 0% £16150 £17000 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska z podstawami BA (Hons)
(University of Westminster)
- 10% 5% £15400 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
- 0% 0% £16150 £17000 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- 0% 10% £19250 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
- 0% 0% £16150 £17000 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z podstawami BA (Hons)
(University of Westminster)
- 3% 5% £15400 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i język angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- 3% 20% £15400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
- 0% 5% £16150 £17000 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura chińska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- 0% 5% £15400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i historia BA (Hons)
(University of Westminster)
- 0% 5% £15400 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura arabska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- 0% 5% £15400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i język angielski z podstawami BA (Hons)
(University of Westminster)
- 3% 20% £15400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- 5% 5% £15400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - 0% £16320 107 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i językoznawstwo z rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 9% 6% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 9% 0% - 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska (z rokiem praktyki) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - 0% £16320 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura hiszpańska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska MA
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska (w tym rok podstawowy) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4815 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura angielska: Nowoczesne i współczesne fikcje MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura hiszpańska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura chińska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura arabska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura angielska MA
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
475 Literatura angielska Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • TOP 10 Career OPTIONS for English Literature graduates
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Literatura angielska

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Literatura angielska, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Literatura angielska

 • Literatura XIX w.
 • Literatura XX w.
 • Literatura współczesna
 • Literatura średniowieczna
 • literatura karaibska
 • Literatura amerykańska
 • Shakespeare
 • modernizm
 • feminizm
 • dramatopisarstwo
 • Poezja

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Literatura angielska

 • Pisanie
 • krytyczne myślenie
 • Komunikacja
 • Zarządzanie czasem
 • Samodzielna praca
 • organizacja
 • Planowanie i badanie prac pisemnych
 • Prezentowanie wiedzy i rozumienia tekstów
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach
 • Negocjacje i praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Literatura angielska wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Literatura angielska (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Literatura angielska w University of Greenwich

25% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
10% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody podstawowe

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Literatura angielska. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.