Literatura angielska Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (English literature)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Literatura angielska BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
71% 5% 15% £12250 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Roehampton)
71% 0% 10% £13145 118 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 10% £14400 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z kreatywnym pisaniem BA (Hons)
(University of Greenwich)
100% 5% 0% £14500 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 10% £14400 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne Pisanie i Literatura Angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 5% 0% £14500 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(University of Roehampton)
71% 0% 10% £13145 118 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura hiszpańska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 3% £14400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dramat i literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 5% 6% £14500 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 0% £14400 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i język angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
84% 5% 15% £14400 85 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i filozofia BA (Hons)
(University of Roehampton)
74% 0% 10% £13145 101 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
71% 5% 15% £12250 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Greenwich)
89% 10% 10% £14500 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i historia BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 0% £14400 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura arabska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 3% £14400 100 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i język angielski z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
84% 5% 15% £14400 85 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 0% 0% £14400 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i lingwistyka z rokiem spędzonym za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 4% 4% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i lingwistyka angielska BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 4% 4% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska (z rokiem praktyki) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
71% 5% 15% - 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i kultura współczesna MA
(Birkbeck, University of London)
71% 5% 15% £16380 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i kreatywność & Pisanie profesjonalne BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywność iamp; Pisanie zawodowe i literatura angielska BA (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o wychowaniu i literatura angielska BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £17110 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i historia z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i historia BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i zawodowe oraz literatura angielska z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywne pisanie i literatura angielska (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4277 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura angielska i film & Media ekranowe z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska oraz film i media ekranowe BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura współczesna i nowoczesna MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i kultura średniowiecza MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £16380 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska MA
(Brunel University)
- - - £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatury i kultury migracyjne MA
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura angielska BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska w tym rok założycielski BA (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Czarna literatura brytyjska MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska: Współczesne i Nowoczesne Fikcje MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska oraz film i media ekranowe (z rokiem stażowym) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - - - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura dziecięca MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura chińska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura i historia Anglii (z rokiem praktyki) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - - - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Literatura angielska online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
559 Literatura angielska Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Subject Battle! English Literature v English Language - which is better?
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Literatura angielska

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Literatura angielska, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Literatura angielska

 • Literatura XIX w.
 • Literatura XX w.
 • Literatura współczesna
 • Literatura średniowieczna
 • literatura karaibska
 • Literatura amerykańska
 • Shakespeare
 • modernizm
 • feminizm
 • dramatopisarstwo
 • Poezja

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Literatura angielska

 • Pisanie
 • krytyczne myślenie
 • Komunikacja
 • Zarządzanie czasem
 • Samodzielna praca
 • organizacja
 • Planowanie i badanie prac pisemnych
 • Prezentowanie wiedzy i rozumienia tekstów
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach
 • Negocjacje i praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Literatura angielska wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Literatura angielska (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Literatura angielska w University of Greenwich

15% Zawody administracyjne
15% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Literatura angielska. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Literatura angielska z kreatywnym pisaniem - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.