Profesjonalne pisanie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Professional writing)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Pisanie kreatywne i profesjonalne BA (Hons)
(University of Roehampton)
90% 5% 10% £13145 131 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i zawodowe z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
79% 0% 20% £12250 109 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i profesjonalne BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
79% 0% 20% £12250 109 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i zawodowe (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
- 0% 20% £13320 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i profesjonalne BA (Hons)
(University of East London)
- 0% 20% £13320 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura angielska i kreatywność & Pisanie profesjonalne BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kreatywność iamp; Pisanie zawodowe i literatura angielska BA (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Screen Media and Creative & Professional Writing BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne i zawodowe oraz literatura angielska z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Dziennikarstwo i kreatywność & Pisanie profesjonalne BA/BSc (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & Screen Media and Creative & Professional Writing with Foundation Year BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pisanie kreatywne, cyfrowe i zawodowe MA
(London Metropolitan University)
- - - £13750 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
35 Profesjonalne pisanie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Careers in Publishing & Professional Writing
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Profesjonalne pisanie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Profesjonalne pisanie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Profesjonalne pisanie

 • Copywriting
 • Editing
 • wydawnictwo
 • Dziennikarstwo
 • Wydawnictwo internetowe
 • Nauczanie języka angielskiego

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Profesjonalne pisanie

 • jasny i zwięzły język
 • umiejętność pisania
 • Umiejętności organizacyjne
 • Aktywny głos
 • Zdolność do określania celów
 • Zdolność do samodzielnej pracy
 • zdolność do adaptacji
 • Znajomość edycji

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Profesjonalne pisanie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Profesjonalne pisanie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Profesjonalne pisanie w Brunel University

25% Zawody artystyczne, literackie i medialne
15% Zawody podstawowe
10% Specjaliści od mediów
10% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Profesjonalne pisanie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Pisanie kreatywne i profesjonalne - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 90 na 100 punktów wśród 20 respondentów.