Język angielski Kierunki studiów w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (English language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Aston University 80% 3% 0% £16300 130 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 5% 11% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 4% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 72% 0% 9% £18000 106 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 72% 0% 9% £18700 106 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 72% 0% 9% £21000 106 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nottingham Trent University 72% 0% 9% £7250 106 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 69% 0% 9% £1825 107 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 78% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 77% 2% 20% £13100 117 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 89% 2% 15% £14500 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 1% £70480 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 15% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 99 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 3% 2% £70480 210 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 92% 5% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 162 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 76% 5% 0% £19200 127 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Dundee 68% 0% 10% £4620 107 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 10% 5% £23100 160 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 205 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 166 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 5% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 82% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 203 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 219 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 213 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 10% 5% £70480 171 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 90% 5% 0% £16000 215 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 80% 0% 11% £16300 123 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% £15950 124 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 91% 10% 5% £16300 115 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Plymouth Marjon University 91% 10% 5% £11000 115 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 82% 15% 15% £16300 124 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 82% 0% 0% £13145 101 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 82% 0% 0% £14500 101 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 108 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 2% 0% £20000 144 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 77% 0% 20% £13100 107 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 114 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 67% 0% 20% £13842 106 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 89% 5% 0% £18700 156 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 85% 0% 25% £13100 107 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 73% 2% 5% £15000 116 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 74% 0% 10% £15000 110 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% £13200 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 80% 0% 0% £21450 £20000 150 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 85% 0% 0% £19500 118 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 81% 5% 20% £14500 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 102 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 72% 0% 0% £19500 113 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 1% 2% £19300 149 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hull 81% 0% 13% £14800 110 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 100% 0% 0% £13200 136 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 151 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 85% 0% 10% £14400 96 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% £15500 124 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 82% 0% 10% £15000 115 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 56% 1% 0% £13842 84 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 92% 5% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 71% 5% 0% £19200 120 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 116 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 75% 5% 10% £14500 92 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 84% 0% 0% £21450 £20000 147 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 60% 3% 5% £14600 107 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 60% 1% 5% £13842 100 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 93 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 106 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 73% 5% 9% £19600 135 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 138 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 67% 5% 0% £1825 138 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 48% 1% 15% £13842 99 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 83 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 65% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Portsmouth 76% 5% 10% £16200 110 Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 56% 0% 5% £13842 105 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 92% 5% 20% £13100 112 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 91 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 66% 5% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 79% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 75% 0% 0% £19200 135 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 82% 5% 25% £13200 91 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 82% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 82% 0% 10% £13100 111 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 60% 5% 10% £14600 113 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 82% 5% 5% £13200 84 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 73% 3% 10% £1825 95 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University 79% 0% 5% £12000 84 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 0% £14750 123 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 61% 5% 0% £19200 137 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling - - - - - Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire - - - £13275 - Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 5% 11% - 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 81% 10% 5% - 119 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 72% 0% 9% - 106 Brighton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 72% 0% 9% - 106 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 72% 0% 9% - 106 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 72% 0% 9% - 106 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 72% 0% 9% - 106 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 72% 0% 9% - 106 Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 78% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 110 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 77% 0% 5% - 112 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 15% 5% - 100 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 99 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 91% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 68% 0% 10% - 107 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 15% - 169 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 85% 2% 15% - 169 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 85% 2% 15% - 169 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 85% 2% 15% - 169 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ulster University 85% 2% 15% - 169 Coleraine Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster 90% 5% 0% - 215 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 90% 5% 0% - 215 Winchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Northumbria University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 90% 5% 0% - 215 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Newcastle University 90% 5% 0% - 215 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 90% 5% 0% - 215 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 90% 5% 0% - 215 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - 1% - 189 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 126 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 60% 0% 0% - 130 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 81% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Northumbria University 75% 5% 7% - 113 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 67% 0% 5% - 145 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 80% 0% 15% - 159 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 62% 0% 0% - 147 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 62% 0% 0% - 147 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 0% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 15% - 110 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 63% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 0% 5% - 105 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 81% 5% 5% - 158 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Northumbria University 53% 5% 7% - 112 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 87% 2% 5% - 137 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 76% 5% 0% - 130 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 73% 0% 5% - 143 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 79% 0% 10% - 150 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 84% 10% 10% - 136 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 97% 5% 0% - 115 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 10% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 112 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 80% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University 79% 0% 5% - 90 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 100% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackpool and the Fylde College 71% - 5% - - Blackpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 0% 25% - 110 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 5% - 113 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 76% 5% 4% - 129 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 0% 20% - 115 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 100% 1% 0% - 97 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 13% - 116 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 76% 10% 0% - 116 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 111 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 73% 4% 2% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 68% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 82% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 71% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 75% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 58% 0% 5% - 118 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 73% 3% 5% - 140 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 77% 5% 0% - 148 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 83% 5% 5% - 146 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Język angielski online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
23 Język angielski Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • What Job Can I do With Foreign Language Skills?
  1/4
 • Subject Battle! English Literature v English Language - which is better?
  2/4
 • My Year Abroad - English Language students
  3/4
 • 10 Reasons to Major in English
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
76 /100
5031 studentów Język angielski w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język angielski (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21000 £20900 £24919
Zakres 25-75 percentyla £18000 - £24000 £15938 - £24988 £18929 - £30439

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £19849 £20874 £25418
Zakres 25-75 percentyla £18146 - £23212 £17236 - £24639 £19840 - £29860

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język angielski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język angielski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Język angielski

 • Instytucje oświatowe
 • Władze lokalne i krajowe
 • firmy finansowe i prawnicze
 • organizacje wolontariackie i charytatywne
 • firmy finansowe

Specjalizacje w ramach Język angielski

 • Język angielski i literaturoznawstwo
 • kreatywne pisanie
 • Wiktorianistyka
 • literatura fantastyczna
 • Literatura średniowieczna
 • Lingwistyka

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język angielski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Język angielski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język angielski w Sheffield Hallam University

25% Zawody podstawowe
20% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody związane ze sprzedażą

Rozkład ocen

Studenci Język angielski w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język angielski

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język angielski.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Język angielski obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Credits - PG
 • Master of Linguistics - MLing
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Letters - MLitt
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język angielski wyniosła £21000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £20900 3 lata po ukończeniu studiów i £249195 lat po ukończeniu studiów.

Język angielski i literatura na University of Bedfordshire otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 20 respondentów.