Język angielski Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (English language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Glasgow 93% 5% 0% £70480 205 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 80% 2% 0% £20000 144 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 59% 2% 8% £14500 105 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 77% 0% 20% £13100 107 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 10% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 56% 1% 0% £13842 84 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 4% 2% £70480 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 82% 0% 0% £13145 101 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 79% 0% 0% £13145 114 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 79% 0% 0% £16000 114 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 92% 5% 10% £14500 96 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 1% £70480 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 67% 0% 20% £13842 106 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 202 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 89% 5% 0% £18700 156 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 5% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 71% 5% 0% £19200 120 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 80% 0% 11% £16300 123 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 85% 0% 25% £13100 107 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 73% 2% 5% £15000 116 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 90% 5% 0% £1825 199 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 75% 5% 10% £14500 92 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% £13200 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 10% £81600 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 10% £70480 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 206 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 15% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 71% 5% 15% £14500 108 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 0% 0% £16850 115 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 80% 0% 0% £21450 £20000 150 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 80% 0% 0% £18700 150 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Sheffield 84% 0% 0% £21450 £20000 147 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 60% 3% 5% £14600 107 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Roehampton 75% 0% 0% £13145 99 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 85% 0% 0% £19500 118 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 85% 0% 0% £18000 118 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 72% 0% 9% £11400 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 92% 5% 0% £70480 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 76% 5% 0% £19200 127 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 60% 1% 5% £13842 100 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 80% 3% 0% £16300 130 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 203 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 93 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 10% 5% £23100 160 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 74% 5% 9% £16850 109 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 8% £11400 119 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 78% 0% 10% £11400 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 162 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 68% 0% 0% £19500 125 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 106 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 0% 10% £15000 108 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 219 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of York 73% 5% 9% £19600 135 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 138 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 81% 5% 20% £14500 112 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 50% 0% 7% £11400 102 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 48% 1% 15% £13842 99 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 72% 0% 10% £21000 101 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 102 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 83 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 205 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 65% 0% 20% £13100 106 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Portsmouth 76% 5% 10% £16200 110 Portsmouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% £11400 99 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 213 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Brighton 56% 0% 5% £13842 105 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Reading 72% 0% 0% £19500 113 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 71% 0% 10% £14500 112 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 81% 0% 0% £18500 146 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 92% 5% 20% £13100 112 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 91 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% £11400 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 77% 2% 20% £13100 117 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 1% 2% £19300 149 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 0% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 5% 5% £23100 168 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 66% 5% 0% £19200 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 166 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 0% 2% £70480 211 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hull 81% 0% 13% £14800 110 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 10% £14250 101 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 79% 5% 0% £19200 145 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 75% 0% 0% £19200 135 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 10% 5% £70480 171 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 90% 10% 5% £13200 171 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 111 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 82% 5% 25% £13200 91 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 82% 0% 10% £11400 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Worcester 82% 0% 10% £13100 111 Worcester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Plymouth Marjon University 82% 0% 10% £11000 111 Plymouth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 67% 5% 0% £19200 151 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 60% 5% 10% £14600 113 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 0% 0% £16850 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% £15950 124 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 83% 0% 5% £18500 134 Brighton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 3% 2% £70480 210 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 82% 5% 5% £13200 84 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University 73% 3% 10% £1825 95 Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster 85% 0% 10% £14400 96 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 10% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University 79% 0% 5% £12000 84 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 197 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% £15500 124 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 82% 15% 15% £16300 124 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Aston University 91% 10% 5% £16300 115 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 15% 5% £11400 100 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 79% 3% 2% £70480 183 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 72% 0% 0% £14750 123 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 89% 2% 15% £14500 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Cardiff University 61% 5% 0% £19200 137 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nottingham Trent University 90% 5% 0% £7250 199 Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 5% £11400 116 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 82% 0% 10% £15000 115 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 89% 0% 15% £11400 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 87% 5% 5% £23100 167 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 10% £14400 107 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 90% 5% 0% £70480 215 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% £11400 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
York St John University 75% 5% 10% £12750 92 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 5% £23100 154 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Southampton 87% 0% 10% £19300 154 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 15% 5% - 100 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 86% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 0% 5% - 105 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 72% 0% 9% - 106 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 81% 5% 5% - 158 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birmingham City University 97% 10% 35% - 107 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 87% 2% 5% - 137 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 60% 0% 0% - 130 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 5% 11% - 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 79% 0% 10% - 150 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 97% 5% 0% - 115 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 10% - 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 112 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Leeds Trinity University 79% 0% 5% - 90 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 125 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 62% 0% 0% - 147 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 87% 0% 0% - 111 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 0% 25% - 110 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 5% - 113 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 90% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 84% 0% 10% - 112 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 100% 0% 20% - 115 Winchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 100% 0% 15% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edge Hill University 100% 1% 0% - 97 Ormskirk Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 13% - 116 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 78% 0% 10% - 115 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 91% 0% 5% - 105 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 76% 10% 0% - 116 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 85% 5% 0% - 80 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 2% 5% - 118 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 111 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 99 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 89% 2% 5% - 110 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 79% 0% 10% - 150 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 110 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 69% 0% 9% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Anglia Ruskin University 90% 0% 10% - 97 Cambridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 114 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 113 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 82% 0% 10% - 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 58% 0% 5% - 118 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 15% - 110 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bangor University 73% 5% 0% - 103 Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 77% 5% 0% - 148 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Wolverhampton 82% 5% 10% - 90 Wolverhampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 91% 0% 25% - 137 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 87% 0% 10% - 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 77% 5% 0% - 148 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 93% 0% 10% - 111 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 15% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 85% 3% 5% - 133 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 0% - 111 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 85% 2% 15% - 169 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 85% 10% 15% - 111 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 73% 0% 0% - 118 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 63% 0% 5% - 157 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ulster University 63% 0% 5% - 157 Coleraine Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Stirling 63% 0% 5% - 157 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Northumbria University 53% 5% 7% - 112 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 126 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 100% 0% 5% - 126 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 76% 5% 0% - 130 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 81% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Northumbria University 75% 5% 7% - 113 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 67% 0% 5% - 145 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 67% 0% 5% £14500 145 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 80% 0% 15% - 159 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Sussex 60% 0% 5% - 150 Brighton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 60% 0% 5% - 150 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 80% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 85% 10% 5% - 106 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Winchester 68% 0% 10% - 110 Winchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Liverpool 100% 5% 4% - 124 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 91% 0% 5% - 167 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 91% 0% 5% - 167 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 107 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 81% 10% 5% - 119 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Edinburgh 81% 10% 5% - 119 Edinburgh Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 81% 10% 5% - 119 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 76% 5% 4% - 129 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Bedfordshire 76% 5% 4% £13275 129 Luton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 134 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of the West of England 94% 10% 5% - 118 Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 100% 0% 10% - 108 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Salford 70% 3% 11% - 127 Salford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Nottingham 82% 5% 15% - 94 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 5% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sheffield Hallam University 80% 0% 0% - 117 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 73% 4% 2% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 82% 5% 15% - 94 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 10% 5% - 132 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 68% 0% 5% - 151 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 68% 0% 5% - 151 Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 5% 15% - 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 0% - 136 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Northumbria University 100% 0% 0% - 136 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 71% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 153 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Kent 75% 5% 10% - 123 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Newcastle University 75% 5% 10% - 123 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 75% 5% 10% - 123 Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Liverpool 73% 3% 5% - 140 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 73% 3% 5% - 140 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Swansea University 100% 0% 10% - 108 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Manchester 59% 0% 5% - 165 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 59% 0% 5% - 165 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Leeds 83% 5% 5% - 146 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Hertfordshire 82% 5% 15% - 94 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Aberdeen 82% 5% 15% - 94 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Chester 82% 5% 15% - 94 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Stirling 82% 5% 15% - 94 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 82% 5% 15% - 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Liverpool 75% 0% 3% - 133 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackpool and the Fylde College 71% - 5% - - Blackpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Dundee 71% - 5% £4620 - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The University of Warwick 71% - 5% - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Oxford - - 1% - 189 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 10% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Oxford Brookes University - - 10% £1825 - Oxford Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 20% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 0% 10% - 110 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 71% 0% 10% £11400 108 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 77% 0% 5% - 112 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 74% 0% 10% £15000 110 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 136 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
De Montfort University 68% 0% 10% £14250 112 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Glasgow 82% 5% 0% £70480 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Canterbury Christ Church University 74% 2% 15% £14500 102 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Birmingham 73% 0% 5% - 143 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lancaster University 84% 10% 10% - 144 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Liverpool Hope University 68% 5% 11% £11400 103 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Blackburn College - - 35% - - Blackburn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Huddersfield 68% 5% 9% £15000 116 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Essex 75% 5% 5% £16850 119 Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Central Lancashire 75% 5% 5% - 119 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
9 Kursy Język angielski online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
23 Język angielski Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • Subject Battle! English Literature v English Language - which is better?
  1/4
 • What Can You Do With Your English Degree? | College and Careers | The Princeton Review
  2/4
 • My Year Abroad - English Language students
  3/4
 • 10 Reasons to Major in English
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
76 /100
5031 studentów Język angielski w Wielkiej Brytanii odpowiedziało

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Język angielski (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £21000 £20900 £24919
Zakres 25-75 percentyla £18000 - £24000 £15938 - £24988 £18929 - £30439

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £19849 £20874 £25418
Zakres 25-75 percentyla £18146 - £23212 £17236 - £24639 £19840 - £29860

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język angielski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język angielski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Typowi pracodawcy absolwentów Język angielski

 • Instytucje oświatowe
 • Władze lokalne i krajowe
 • firmy finansowe i prawnicze
 • organizacje wolontariackie i charytatywne
 • firmy finansowe

Specjalizacje w ramach Język angielski

 • Język angielski i literaturoznawstwo
 • kreatywne pisanie
 • Wiktorianistyka
 • literatura fantastyczna
 • Literatura średniowieczna
 • Lingwistyka

Pozycja zawodowa absolwentów Język angielski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język angielski w Sheffield Hallam University

25% Zawody podstawowe
20% Specjaliści w dziedzinie nauczania
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody administracyjne
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody związane ze sprzedażą

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańRozkład ocen

Studenci Język angielski w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Język angielski

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język angielski.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Język angielski wyniosła £21000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £20900 3 lata po ukończeniu studiów i £249195 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Język angielski obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts (Honours) / Bachelor of Science (Honours) - BA/BSc (Hons)
 • Master of Arts - MA
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • PhD with Integrated Study - PhD
 • Master of Linguistics - MLing
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Master of Letters - MLitt
 • Postgraduate Credits - PG

Język angielski i polityka społeczna (z rokiem założycielskim) - BA (Hons) na Liverpool Hope University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 100 na 100 punktów wśród 5 respondentów.