Polityka publiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Public policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
86% 0% 5% £24720 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna oraz ekonomia BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
80% 5% 15% £24720 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna z polityką BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
78% 5% 5% £24720 204 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka publiczna i zarządzanie MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Magister polityki europejskiej i międzynarodowej MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Polityka publiczna i administracja MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa migracja i polityka publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i polityka publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka publiczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka publiczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Magister polityki publicznej (MPP) MPP
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka publiczna MRes
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
83 Polityka publiczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What skills do you in for a career in Public Affairs?
  1/2
 • Careers in Public Policy - part one
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka publiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka publiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Polityka publiczna

 • polityka środowiskowa
 • polityka zdrowotna
 • polityka miejska
 • polityka gospodarcza
 • polityka edukacyjna
 • polityka społeczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka publiczna

 • rozwiązywanie problemów
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
 • Komunikacja perswazyjna
 • Zdolność do proponowania kompromisów
 • Umiejętności badawcze
 • Krytyczne myślenie
 • kreatywność
 • Umiejętność współpracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka publiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka publiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka publiczna w King's College London

30% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody administracyjne
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka publiczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.