Polityka publiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Public policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 5% £22430 176 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 80% 0% 5% £23520 176 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £22430 164 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £23520 164 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £23520 164 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £23520 164 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 92% 0% 0% £35152 164 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 66% 5% 15% £14560 111 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £16380 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £9600 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 92% 0% 0% - 164 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 64% 15% 0% £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Polityka publiczna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
3 Polityka publiczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Tematy pokrewne:
 • Career Girls: Secret to Public Speaking- VP Public Affairs Myra Jolivet
  1/2
 • Career Advice on becoming a Public Affairs Manager by Mark B (Full Version)
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka publiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka publiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Polityka publiczna

 • polityka środowiskowa
 • polityka zdrowotna
 • polityka miejska
 • polityka gospodarcza
 • polityka edukacyjna
 • polityka społeczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka publiczna

 • rozwiązywanie problemów
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
 • Komunikacja perswazyjna
 • Zdolność do proponowania kompromisów
 • Umiejętności badawcze
 • Krytyczne myślenie
 • kreatywność
 • Umiejętność współpracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka publiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka publiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka publiczna w London Metropolitan University

40% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody podstawowe
0% Inni specjaliści w dziedzinie zdrowia

Rozkład ocen

Studenci Polityka publiczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Polityka publiczna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Polityka publiczna.

Najczęściej zadawane pytania

Migracja międzynarodowa i polityka publiczna na The London School of Economics and Political Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 92 na 100 punktów wśród 8 respondentów.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Polityka publiczna wyniosła £22105 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21580 3 lata po ukończeniu studiów i £247395 lat po ukończeniu studiów.