Polityka publiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Public policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
86% 0% 10% £22430 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna z polityką BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
78% 0% 0% £22430 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Europejska i międzynarodowa polityka publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
78% 0% 0% £23520 175 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Polityka i administracja publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
78% 0% 0% £23520 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Migracja międzynarodowa i polityka publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
78% 0% 0% £23520 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka publiczna i zarządzanie MRes
(Birkbeck, University of London)
78% 0% 0% £8190 175 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Filozofia i polityka publiczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
78% 0% 0% £23520 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój wspólnotowy i polityka publiczna z rokiem fundacyjnym BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Master of Public Policy (MPP) MPP
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £35152 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie, ekonomia i polityka publiczna MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Rozwój wspólnotowy i polityka publiczna BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka publiczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
3 Kursy Polityka publiczna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
87 Polityka publiczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Career Girls: Secret to Public Speaking- VP Public Affairs Myra Jolivet
  1/2
 • Career Advice on becoming a Public Affairs Manager by Mark B (Full Version)
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka publiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka publiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Polityka publiczna

 • polityka środowiskowa
 • polityka zdrowotna
 • polityka miejska
 • polityka gospodarcza
 • polityka edukacyjna
 • polityka społeczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka publiczna

 • rozwiązywanie problemów
 • Umiejętności prezentacyjne
 • Umiejętności komunikacji ustnej i pisemnej
 • Komunikacja perswazyjna
 • Zdolność do proponowania kompromisów
 • Umiejętności badawcze
 • Krytyczne myślenie
 • kreatywność
 • Umiejętność współpracy

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka publiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka publiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka publiczna w London Metropolitan University

41% Opiekuńcze usługi osobiste
11% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
8% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
6% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
4% Zawody administracyjne
4% Zawody związane z usługami ochronnymi
4% Zawody związane ze sprzedażą
4% Zawody podstawowe
3% Zawody związane z obsługą klienta

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka publiczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 86 na 100 punktów wśród 15 respondentów.