Polityka społeczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Social policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
86% 0% 5% £24720 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna oraz ekonomia BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
80% 5% 15% £24720 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Teatr i zmiana społeczna BA (Hons)
(Rose Bruford College)
68% 15% 0% £21735 150 - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka społeczna i publiczna z polityką BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
78% 5% 5% £24720 204 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia (polityka społeczna) BSc (Hons)
(London South Bank University)
81% 5% 5% - 91 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka (polityka społeczna) BA (Hons)
(London South Bank University)
86% 5% 0% - 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia (polityka społeczna) BSc (Hons)
(London South Bank University)
75% 10% 15% - 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja i sprawiedliwość społeczna MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media, kampanie i zmiany społeczne PgDip
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Polityka społeczna MPhil
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i polityka społeczna z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Media, kampanie i zmiany społeczne MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media, Kampanie i Zmiana Społeczna PgCert
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Ekonomia i polityka społeczna BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
238 Polityka społeczna Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka społeczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka społeczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka społeczna

 • Umiejętność spojrzenia na problemy społeczeństwa i przetwarzania ich.
 • Identyfikowanie procesów, które mogą pomóc obywatelom
 • badania, interpretacji i oceny danych pochodzących z badań społecznych
 • Zdolność do tworzenia powiązań pomiędzy polityką społeczną a światem rzeczywistym.
 • Rozwiązywanie problemów
 • Umiejętności analityczne
 • Wrażliwość na wartości i interesy innych osób
 • Komunikacja pisemna i werbalna
 • praca zespołowa
 • umiejętność posługiwania się danymi liczbowymi
 • biegłość w posługiwaniu się technologią informacyjną

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka społeczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka społeczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka społeczna w King's College London

30% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody administracyjne
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka społeczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.