Polityka zdrowotna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Health policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 92% 2% 11% £14500 96 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 52% 15% 35% £13320 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 52% 15% 35% £26232 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 52% 15% 35% £17170 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - £20136 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Croydon College - - 35% £6995 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University 67% - 10% - 99 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% - 10% £9925 99 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
London Metropolitan University 67% - 10% £1805 99 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Queen Mary University of London 67% - 10% - 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 67% - 10% £15576 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 67% - 10% £6615 99 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Greenwich 67% - 10% - 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 67% - 10% - 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science 67% - 10% £27224 99 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Middlesex University 67% - 10% £14000 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University 67% - 10% £13750 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 67% - 10% £14500 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London 67% - 10% £14050 99 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 93% 1% 5% - 144 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
21 Kursy Polityka zdrowotna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
149 Polityka zdrowotna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • Career Conversations: Health Policy and Management
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka zdrowotna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka zdrowotna

  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność osądu
  • duże umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej
  • inicjatywa
  • umiejętności interpersonalne
  • zdolności adaptacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka zdrowotna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka zdrowotna w London Metropolitan University

40% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Zawody podstawowe
0% Inni specjaliści w dziedzinie zdrowia

Rozkład ocen

Studenci Polityka zdrowotna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Polityka zdrowotna

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Polityka zdrowotna.

Najczęściej zadawane pytania

Średnia wynagrodzeń absolwentów Polityka zdrowotna wyniosła £22105 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £21580 3 lata po ukończeniu studiów i £247395 lat po ukończeniu studiów.

Zdrowie publiczne na University of West London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 93 na 100 punktów wśród 15 respondentów.