Polityka zdrowotna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Health policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zdrowie Publiczne (Rozszerzony) BSc (Hons)
(University of Greenwich)
82% 1% 10% £14500 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne BSc (Hons)
(University of East London)
86% 5% 6% £13320 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie Publiczne BSc (Hons)
(University of Greenwich)
82% 1% 10% £14500 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie Publiczne (z Rokiem Założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
86% 5% 6% £13320 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne BSc (Hons)
(University of West London)
89% 0% 5% - 147 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne & Opieka społeczna BA (Hons)
(Croydon College)
- 0% 30% £6995 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie Publiczne i Badania Społecznościowe BA (Hons)
(Coventry University)
85% 5% 20% - 88 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pielęgniarstwo specjalistyczne w zakresie zdrowia publicznego społeczności lokalnej PgDip
(Brunel University)
85% 5% 20% £6615 88 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Polityka zdrowotna i ekonomia zdrowia MPhil
(The London School of Economics and Political Science)
85% 5% 20% £20136 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne PgCert
(Middlesex University)
85% 5% 20% £14000 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia MSc
(Brunel University)
85% 5% 20% £9925 88 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne MSc
(London Metropolitan University)
85% 5% 20% £13750 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Magister Zdrowia Publicznego (MPH) MPH
(City University London)
85% 5% 20% £14050 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Żywienie człowieka (zdrowie publiczne i sport) MSc
(London Metropolitan University)
85% 5% 20% £1805 88 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Globalna polityka zdrowotna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
85% 5% 20% £27224 88 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka zdrowotna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
85% 5% 20% £26232 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne na świecie MSc
(University of Greenwich)
85% 5% 20% £14500 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia (Top-up) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
85% 5% 20% £15576 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka zdrowotna MSc
(City University London)
85% 5% 20% £17170 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Pielęgniarstwo specjalistyczne w zakresie zdrowia publicznego w społeczności lokalnej (Health Visiting i pielęgniarstwo szkolne) PgDip
(University of Greenwich)
85% 5% 20% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne na świecie Odżywianie MSc
(University of Westminster)
85% 5% 20% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne i polityka MRes
(Queen Mary University of London)
85% 5% 20% - 88 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa Polityka Zdrowotna (Ekonomia Zdrowia) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
85% 5% 20% - 88 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i dobre samopoczucie MSc
(University of West London)
85% 5% 20% - 88 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
21 Kursy Polityka zdrowotna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
149 Polityka zdrowotna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • Career Conversations: Health Policy and Management
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka zdrowotna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka zdrowotna

  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność osądu
  • duże umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej
  • inicjatywa
  • umiejętności interpersonalne
  • zdolności adaptacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka zdrowotna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka zdrowotna w London Metropolitan University

41% Opiekuńcze usługi osobiste
11% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
8% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
6% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
4% Zawody administracyjne
4% Zawody związane z usługami ochronnymi
4% Zawody związane ze sprzedażą
4% Zawody podstawowe
3% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka zdrowotna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zdrowie publiczne - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 89 na 100 punktów wśród 15 respondentów.