Polityka zdrowotna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Health policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zdrowie publiczne (rozszerzone) BSc (Hons)
(University of Greenwich)
92% 20% 20% £15100 £17000 70 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne BSc (Hons)
(Middlesex University)
63% 0% 5% £15100 97 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne BSc (Hons)
(University of East London)
86% 20% 10% £14160 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne MSc
(Middlesex University)
- - - £93 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne MSc
(London Metropolitan University)
- - - £2020 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne BSc (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £15100 £17000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne (z rokiem podstawowym) BSc (Hons)
(University of East London)
- - - £14160 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne MSc
(University of Greenwich)
- - - £17450 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zdrowie publiczne z rokiem podstawowym BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £15100 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia (doładowanie) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £4400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalista pielęgniarstwa środowiskowego w zakresie zdrowia publicznego PgDip
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zdrowie publiczne i promocja zdrowia MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne i polityka MRes
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne zdrowie publiczne i polityka MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowa polityka zdrowotna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Specjalistyczne pielęgniarstwo środowiskowe w zakresie zdrowia publicznego (pielęgniarstwo środowiskowe i szkolne) PgDip
(University of Greenwich)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
14 Kursy Polityka zdrowotna online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
95 Polityka zdrowotna Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • Career Conversations: Health Policy and Management
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Polityka zdrowotna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Polityka zdrowotna

  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność osądu
  • duże umiejętności w zakresie komunikacji pisemnej i ustnej
  • inicjatywa
  • umiejętności interpersonalne
  • zdolności adaptacyjne

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Polityka zdrowotna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Polityka zdrowotna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Polityka zdrowotna w King's College London

30% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
10% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody administracyjne
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Polityka zdrowotna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.