Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Criminal justice)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Greenwich 80% 5% 15% £14500 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 80% 5% 15% £14500 123 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 54% 5% 15% £13320 90 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 68% 7% 0% £14000 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London 73% 10% 10% £14560 108 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 56% 6% 35% £15860 131 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Brunel University 56% 6% 10% £15860 125 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 68% 7% 0% £14000 109 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 54% 5% 15% £13320 90 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London 88% - 5% - 135 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Croydon College - - - £6995 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Gloucestershire - - - £14680 - Cheltenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £9045 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £9470 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £21750 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University - - - £14000 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £9045 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
City University London - - - £15700 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
London Metropolitan University - - - £15576 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London School of Economics and Political Science - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Criminology vs. Criminal Justice: Why The Difference?
  1/2
 • Career Success Series: Criminal Justice Careers
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Generalista
 • Korekty i zarządzanie sprawami
 • nauka kryminalistyczna
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe
 • egzekwowanie prawa

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych

 • Komunikacja pisemna
 • umiejętność wystąpień publicznych
 • Zarządzanie czasem
 • Aktywne słuchanie i uczenie się
 • Krytyczne myślenie i podejmowanie decyzji
 • Sprawność fizyczna
 • Wiedza z zakresu leśnictwa
 • biegłość w posługiwaniu się komputerem
 • znajomość prawa
 • Biegłość w posługiwaniu się bronią

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w London Metropolitan University

41% Opiekuńcze usługi osobiste
11% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
8% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
6% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
4% Zawody administracyjne
4% Zawody związane z usługami ochronnymi
4% Zawody związane ze sprzedażą
4% Zawody podstawowe
3% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Prawo z wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych i prawami człowieka - LLB (Hons) na Goldsmiths, University of London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 19 respondentów.