Antropologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Anthropology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Antropologia BSc (Hons)
(Brunel University)
97% 10% 15% £16335 86 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
83% 0% 0% £22430 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i socjologia z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
73% 5% 12% £14325 107 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i prawo BA (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
82% 0% 5% £22430 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia BSc (Hons)
(University College London)
60% 0% 0% £28500 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia i Antropologia BA (Hons)
(University College London)
84% 10% 5% £28500 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i Socjologia BSc (Hons)
(Brunel University)
73% 5% 25% £14750 107 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
97% 10% 0% £15860 110 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia BSc (Hons)
(University of Roehampton)
92% 0% 5% £13145 123 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z rokiem spędzonym za granicą BSc (Hons)
(University College London)
60% 0% 0% £28500 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Socjologia i antropologia społeczna BSc (Hons)
(University of Roehampton)
73% 0% 0% £13145 104 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
88% 5% 10% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia sztuki i antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka i Antropologia Społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna i filozofie świata BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna i prawo BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki i Kultury (Bliski Wschód, Afryka, Azja Południowa i Południowo-Wschodnia) i Antropologia Społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 5% 5% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia z antropologią BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
33% 5% 2% - 111 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia i Socjologia BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
36% 5% 5% - 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i praktyka wizualna BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
40% - 0% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i media BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
33% - 15% - 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z rokiem założycielskim (studia zintegrowane) BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia medyczna MSc
(Brunel University)
33% - 0% £8165 65 Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia społeczna (Religia we współczesnym świecie) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
33% - 0% £23520 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia rozwoju międzynarodowego i pomocy humanitarnej MSc
(Brunel University)
33% - 0% £16335 65 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia jedzenia MA
(SOAS, University of London)
33% - 0% £23400 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i rozwój MSc
(The London School of Economics and Political Science)
33% - 0% £23520 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy i antropologia społeczna PgDip
(Birkbeck, University of London)
33% - 0% £5460 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia psychologiczna i psychiatryczna MSc
(Brunel University)
33% - 0% £16335 65 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia dzieciństwa, młodzieży i edukacji MSc
(Brunel University)
33% - 0% £16335 65 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia cyfrowa BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i zarządzanie rozwojem MSc
(The London School of Economics and Political Science)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia stosowana i praca z młodzieżą i we wspólnocie MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia stosowana i sztuki społeczne MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i praktyka muzealna MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia Stosowana i Rozwój Społeczności MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia wizualna MA
(Goldsmiths, University of London)
33% - 0% - 65 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
203 Antropologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Anthropology and Sociology - What is the Difference - Off the Shelf 2
  1/2
 • The Captivating and Curious Careers of Anthropology
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Antropologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Antropologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Antropologia

antropologia społeczno- kulturowa

 • antropologia archeologiczna
 • antropologia lingwistyczna
 • antropologia biologiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Antropologia

 • komunikacja pisemna
 • Umiejętności analityczne i krytyczne
 • Zdolność do gromadzenia, oceny i interpretacji danych
 • umiejętności komunikacji ustnej i prezentacji
 • Zarządzanie czasem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji i pracy w grupie
 • Umiejętności statystyczne i techniki obliczeniowe
 • jasnego, logicznego i niezależnego myślenia
 • Organizowanie i planowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zdolność do konstruowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Antropologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Antropologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Antropologia w Brunel University

20% Zawody związane z obsługą klienta
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści inżynierii
5% Zawody administracyjne
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści związani z ochroną zdrowia
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Antropologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Antropologia - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 97 na 100 punktów wśród 20 respondentów.