Antropologia Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Anthropology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Antropologia BSc (Hons)
(Brunel University)
97% 0% 15% £17665 £19430 88 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
85% 0% 0% £24720 210 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i socjologia z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
73% 10% 10% £17665 £19430 97 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i prawo BA (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
82% 5% 0% £24720 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia BSc (Hons)
(University College London)
60% 5% 0% £32100 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna BA (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
83% 10% 0% £24720 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Archeologia i antropologia BA (Hons)
(University College London)
84% 5% 5% £32100 163 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i socjologia BSc (Hons)
(Brunel University)
73% 10% 20% £17665 £19430 97 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i socjologia z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
73% 10% 10% £17665 £19430 97 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z praktyką zawodową BSc (Hons)
(Brunel University)
97% 5% 15% £17665 £19430 88 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z rocznym pobytem za granicą BSc (Hons)
(University College London)
69% 5% 5% £32100 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
97% 5% 15% £17665 £19430 88 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia medyczna MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia społeczna MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia społeczna (Religia we współczesnym świecie) MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia rozwoju międzynarodowego i pomocy humanitarnej MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Antropologia psychologiczna i psychiatryczna MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia dzieciństwa, młodzieży i edukacji MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
163 Antropologia Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • What's the Difference Between Archaeology and Anthropology?
  1/2
 • How to GET A JOB w/ an Anthropology Degree
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Antropologia

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Antropologia, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Antropologia

antropologia społeczno- kulturowa

 • antropologia archeologiczna
 • antropologia lingwistyczna
 • antropologia biologiczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Antropologia

 • komunikacja pisemna
 • Umiejętności analityczne i krytyczne
 • Zdolność do gromadzenia, oceny i interpretacji danych
 • umiejętności komunikacji ustnej i prezentacji
 • Zarządzanie czasem
 • umiejętność prowadzenia dyskusji i pracy w grupie
 • Umiejętności statystyczne i techniki obliczeniowe
 • jasnego, logicznego i niezależnego myślenia
 • Organizowanie i planowanie
 • Rozwiązywanie problemów
 • Zdolność do konstruowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Antropologia wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Antropologia (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Antropologia w Bournemouth University

20% Specjaliści do spraw finansów
20% Zawody administracyjne
15% Zawody podstawowe
15% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Zawody związane z obsługą klienta

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Antropologia. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.