Polityka publiczna Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Public policy)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Polityka publiczna MSc - Online
(University of Bath)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Polityka publiczna MSc - Online
(Queen Mary University of London)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Ewaluacja i analiza polityki MSc - Online
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
 • Careers in Public Policy - part one
  1/4
 • What skills do you in for a career in Public Affairs?
  2/4
 • What is Public Affairs?
  3/4
 • BSc Social Policy - The student experience
  4/4

Specjalizacje w ramach Polityka publiczna

 • polityka środowiskowa
 • polityka zdrowotna
 • polityka miejska
 • polityka gospodarcza
 • polityka edukacyjna
 • polityka społeczna

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Polityka publiczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.