rusycystyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Russian studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Niderlandzki i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język włoski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 5% £23300 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język fiński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosjoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Norweski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Węgierski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język duński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język polski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i historia (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i lingwistyka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 3% 0% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i polityka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język rosyjski BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 5% 15% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura rosyjska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 15% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
105 rusycystyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • Master's Programme in Russian Studies | University of Helsinki
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla rusycystyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów rusycystyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w rusycystyka

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów rusycystyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów rusycystyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów rusycystyka w University College London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści inżynierii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować rusycystyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język francuski i rosyjski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.