Germanistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (German studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język niemiecki i historia (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
77% 5% 0% £23300 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i filozofia BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 10% £23300 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 10% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Germanistyka i studia żydowskie BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 10% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i węgierski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £23300 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i łacina BA (Hons)
(University College London)
91% 5% 10% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i polski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 10% £21260 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 10% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język niemiecki (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 0% 10% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z zarządzaniem przedsiębiorstwem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i polityka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i lingwistyka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 0% - 128 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Germanistyka Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język niemiecki BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Niemiecki i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
10 Kursy Germanistyka online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
240 Germanistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Why I Chose German Studies
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Germanistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Germanistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Germanistyka

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Germanistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Germanistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Germanistyka w King's College London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody artystyczne, literackie i medialne
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw finansów
10% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi
5% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Zawody związane z usługami ochronnymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Germanistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język niemiecki i łacina - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 91 na 100 punktów wśród 35 respondentów.