Germanistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (German studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Niemiecki i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i historia (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i filozofia BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i rumuński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i angielski BA (Hons)
(University College London)
90% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia niemieckie i żydowskie BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 5% 5% £26200 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i łacina BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i polski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 40% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura niemiecka i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język niemiecki (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z zarządzaniem biznesem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i polityka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 3% 7% - 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Germanistyka Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £6610 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
189 Germanistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Why I Chose German Studies
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Germanistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Germanistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Germanistyka

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Germanistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Germanistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Germanistyka w University of Kent

30% Specjaliści ds. pielęgniarstwa
10% Zawody podstawowe
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Usługi opieki i kontroli nad zwierzętami
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Germanistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.