Studia francuskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (French studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Francuski (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i angielski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i łacina BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 188 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i biznes międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
- 5% 5% £15400 111 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
- 5% 10% £26200 185 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 195 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- 0% 0% £15400 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i język azjatycki lub afrykański (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i polski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 10% £26200 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i globalna komunikacja z fundacją BA (Hons)
(University of Westminster)
- 5% 0% £15400 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i norweski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i filozofia BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 182 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Westminster)
- 0% 5% £15400 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- 5% 5% £15400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i polityka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 3% 7% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i językoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 0% 10% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z zarządzaniem biznesem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 6% 9% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 10% 10% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język francuski (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
- 10% 10% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £13220 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i globalna komunikacja BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £15400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski i językoznawstwo BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
398 Studia francuskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia francuskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia francuskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia francuskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia francuskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia francuskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia francuskie w King's College London

40% Zawody artystyczne, literackie i medialne
20% Zawody podstawowe
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia francuskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.