Studia francuskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (French studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język francuski (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i łacina BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i biznes międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
66% 5% 5% £14400 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 0% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Tłumaczenia pisemne (francuski) z podstawami BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i język angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
100% 5% 5% £14400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i jeden z języków azjatyckich lub afrykańskich (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i komunikacja globalna BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i włoski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i komunikacja globalna z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i język serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i norweski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i polityka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i lingwistyka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 0% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z zarządzaniem biznesem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język francuski (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia francuskie Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Filologia francuska z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Tłumaczenia (francuski) BA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język francuski i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język francuski i lingwistyka BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interested in online studies?
10 Kursy Studia francuskie online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
332 Studia francuskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia francuskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia francuskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia francuskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia francuskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia francuskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia francuskie w King's College London

15% Specjaliści od mediów
15% Zawody związane z obsługą klienta
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia francuskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język francuski i język angielski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 15 respondentów.