Studia francuskie Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (French studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Francuski i hiszpański (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 10% 0% £19450 126 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i ekonomia (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
56% 1% 0% £19700 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i angielski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 5% £23100 164 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
44% 0% 5% £23100 184 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Historia MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 0% £23100 190 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/łaciński MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 188 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
64% 1% 0% £23100 176 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i psychologia BA (Hons)
(University of Strathclyde)
86% 2% 0% £16400 208 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Polityka (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
73% 2% 3% £19450 124 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia BA (Hons)
(University of Strathclyde)
81% 5% 0% £16400 207 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i ekonomia BA (Hons)
(University of Strathclyde)
88% 5% 5% £16400 210 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/włoski MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 15% £79290 242 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i łacina BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of London)
62% 0% 15% £12000 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i dziennikarstwo, media i komunikacja BA (Hons)
(University of Strathclyde)
81% 5% 0% £16400 217 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia z językiem francuskim BA (Hons)
(De Montfort University)
68% 5% 20% £14250 108 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
87% 0% 0% £17400 150 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański BA (Hons)
(University of Strathclyde)
81% 5% 0% £16400 238 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i lingwistyka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
62% 0% 0% £23100 189 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i biznes międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
66% 5% 5% £14400 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/teologia & religioznawstwo MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 189 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
86% 0% 0% £17400 160 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
87% 0% 0% £17400 159 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 0% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i marketing BA (Hons)
(University of Strathclyde)
75% 0% 7% £16400 213 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski z filmoznawstwem BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i język francuski BA (Hons)
(The University of Nottingham)
71% 0% 15% £20000 143 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Tłumaczenia pisemne (francuski) z podstawami BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
72% 1% 0% £19450 128 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 15% £79290 192 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia sztuki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i współczesne studia chińskie BA (Hons)
(The University of Nottingham)
71% 0% 5% £20000 147 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i skandynawskie MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 186 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i zarządzanie zasobami ludzkimi BA (Hons)
(University of Strathclyde)
76% 0% 5% £16400 217 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i język angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
100% 5% 5% £14400 110 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z językiem francuskim BSc (Hons)
(Queen's University of Belfast)
55% 10% 10% £17400 156 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie z biznesem BA (Hons)
(University of London)
88% 0% 10% £12000 136 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i zarządzanie hotelarstwem i turystyką BA (Hons)
(University of Strathclyde)
69% 0% 5% £16400 217 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia sztuki MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 173 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie BA (Hons)
(University of London)
88% 0% 20% £12000 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/Matematyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
72% 0% 0% £79290 204 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z językiem francuskim BSc (Hons)
(Royal Holloway, University of London)
80% 0% 7% £21900 127 Egham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Dramat i Teatr BA (Hons)
(Aberystwyth University)
100% 0% 0% £14300 119 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Portugalski BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
87% 0% 0% £17400 150 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie BA (Hons)
(The University of Nottingham)
71% 0% 5% £20000 139 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka społeczna BA (Hons)
(University of Strathclyde)
86% 0% 3% £16400 214 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Media i Komunikacja z językiem francuskim BA (Hons)
(De Montfort University)
55% 4% 13% £14750 112 Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i klasyka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 174 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/Historia MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 187 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuska i rosyjska nauka MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 177 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 10% £19450 120 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i japoński (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 10% £19450 150 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 0% £23100 190 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i francuski (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
78% 0% 5% £19200 125 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Psychologia MA (Hons)
(University of Glasgow)
87% 0% 1% £79290 203 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 165 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 183 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i jeden z języków azjatyckich lub afrykańskich (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuskie i międzynarodowe studia nad mediami i komunikacją BA (Hons)
(The University of Nottingham)
71% 0% 5% £20000 136 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia BA (Hons)
(University of Southampton)
93% 10% 0% £19300 154 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie/filmowe i telewizyjne BA (Hons)
(Aberystwyth University)
100% 10% 0% £14300 128 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 0% £19450 125 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
52% 1% 5% £17400 151 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i prawo BA (Hons)
(University of Strathclyde)
90% 0% 2% £16400 212 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z językiem francuskim BSc (Hons)
(University of Southampton)
84% 2% 5% £19300 160 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo i język francuski (zintegrowany) LLB (Hons)
(Cardiff University)
67% 0% 0% £18700 178 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i komunikacja globalna BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/Geografia MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 195 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka/Francuski BA (Hons)
(Aberystwyth University)
97% 5% 10% £14300 123 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Niemiecki MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 190 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/Biznes i zarządzanie MA (Hons)
(University of Glasgow)
76% 0% 0% £79290 199 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Stosunki Międzynarodowe BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
52% 1% 5% £17400 151 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z językiem francuskim MMath
(The University of Sheffield)
81% 2% 3% £21450 £22520 150 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i włoski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 174 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
71% 0% 0% £23100 188 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska/angielska BA (Hons)
(Aberystwyth University)
98% 0% 5% £14300 125 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i rozwój międzynarodowy BA (Hons)
(University of Reading)
88% 10% 0% £19500 127 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki (z rocznym pobytem za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
95% 0% 5% £19600 161 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka społeczna MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
76% 0% 5% £23100 190 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i komunikacja globalna z podstawą BA (Hons)
(University of Westminster)
77% 5% 10% £14400 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i lingwistyka (z rokiem za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
84% 0% 0% £19600 159 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 178 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i język serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i niemiecki (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 0% £19450 146 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/Polityka MA (Hons)
(University of Glasgow)
83% 0% 1% £79290 193 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i norweski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Historia Sztuki MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 178 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i biznes MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
73% 0% 10% £23100 181 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Muzyka MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(Aberystwyth University)
100% 5% 0% £14300 125 Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki MA (Hons)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 3% £23100 215 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo z językiem francuskim i prawem francuskim BA (Hons)
(The University of Nottingham)
81% 4% 0% £18420 153 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia z językiem francuskim MA (Hons)
(University of Dundee)
84% 5% 6% £19500 167 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska/teatrologia MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 182 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia BA (Hons)
(The University of Nottingham)
71% 0% 10% £20000 132 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 5% £19450 121 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski/rosyjski MA (Hons)
(University of Glasgow)
74% 0% 0% £79290 194 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i muzyka (4 lata) BA (Hons)
(Cardiff University)
79% 5% 5% £19450 133 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i irlandzki BA (Hons)
(Queen's University of Belfast)
93% 0% 5% £17400 138 Belfast Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański (z rokiem spędzonym za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
95% 0% 10% £19600 132 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i polityka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski i japoński) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie i studia francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
83% 0% 5% - 155 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i filologia francuska BA (Hons)
(Lancaster University)
84% 0% 5% - 153 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i lingwistyka (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 0% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i polityka BA (Hons)
(Lancaster University)
81% 2% 2% - 156 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski i hiszpański) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
60% 5% 10% - 111 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i historia BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 159 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski i niemiecki) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
56% 4% 10% - 112 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z filmoznawstwem BA (Hons)
(The University of Warwick)
90% 0% 10% - 153 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Psychologia i studia francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
78% 0% 1% - 160 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i lingwistyka BA (Hons)
(Lancaster University)
87% 5% 5% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i filologia hiszpańska BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 0% - 156 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z zarządzaniem biznesem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 165 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Chester)
94% 0% 10% - 116 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski BA (Hons)
(The University of Warwick)
90% 0% 5% - 163 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i geografia BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i teatr BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 165 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska z językiem włoskim BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 165 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(University of Chester)
94% 0% 10% - 120 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i ekonomia BA (Hons)
(The University of Warwick)
85% 1% 0% - 169 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki Nowożytne (francuski i rosyjski) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
56% 4% 10% - 112 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i teatrologia BA (Hons)
(The University of Warwick)
90% 0% 10% - 158 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki Nowożytne (francuski i chiński) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filmoznawstwo i język francuski (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i literatura angielska BA (Hons)
(Lancaster University)
88% 1% 2% - 160 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kryminologia i studia francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
76% 5% 5% - 156 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i informatyka BSc (Hons)
(Lancaster University)
76% 6% 3% - 158 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studium chińskie i studium francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 165 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Niemiecki BA (Hons)
(University of Chester)
94% 0% 10% - 116 Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe z językiem francuskim (4 lata) BA (Hons)
(University of Birmingham)
72% 1% 0% - 153 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Frankofonia i germanistyka BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 162 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Frankofonia i film BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 163 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski i koreański) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
54% 5% 10% - 116 Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i studia francuskie BA (Hons)
(Lancaster University)
69% 0% 5% - 155 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i matematyka BA (Hons)
(Lancaster University)
80% 4% 3% - 164 Lancaster Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i chiński BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 5% - 149 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 0% 5% - 147 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i włoski BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 15% - 171 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
85% 0% 2% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z hiszpańskim BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
74% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska z historią BA (Hons)
(University of London)
88% 0% 15% - 129 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem francuskim z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Sheffield Hallam University)
84% 5% 8% - 114 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i klasyka BA (Hons)
(University of Liverpool)
92% 5% 0% - 132 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i egiptologia BA (Hons)
(University of Liverpool)
83% 5% 15% - 150 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski i hiszpański) BA (Hons)
(University of Surrey)
88% 5% 5% - 147 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 190 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Celtic & Anglo Saxon Studies i francuski (5yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Leeds)
77% 0% 5% - 143 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i japoński BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 5% - 149 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i prawnicza (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
90% 1% 4% - 188 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Stirling)
87% 0% 5% - 154 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i język francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
83% 0% 1% - 184 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Liverpool)
72% 10% 0% - 122 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i socjologia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
86% 0% 10% - 172 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 0% 10% - 164 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
74% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i rosyjski BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 5% - 159 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z muzyką (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 192 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i zarządzanie zasobami ludzkimi BA (Hons)
(University of Stirling)
71% 5% 0% - 188 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Stosunki Międzynarodowe (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
87% 3% 5% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski z muzyką MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 192 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia z językiem francuskim BA (z wyróżnieniem) BA (Hons)
(University of Hertfordshire)
83% 10% 10% - 117 Hatfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 10% - 158 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film & kultura wizualna i język francuski (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Językowy & Lingwistyka (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 10% 5% - 186 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
74% 0% 15% - 118 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i geografia (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 184 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Filozofia (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 178 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki francuskie MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Historia BA (Hons)
(Swansea University)
85% 0% 7% - 123 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i matematyka BA (Hons)
(University of Stirling)
96% 0% 5% - 183 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i historia BA (Hons)
(University of Stirling)
87% 5% 5% - 175 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i dziennikarskie BA (Hons)
(University of Stirling)
87% 5% 5% - 177 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i filmoznawstwo BA (Hons)
(University of Liverpool)
69% 0% 0% - 137 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i język francuski (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
84% 5% 6% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z językiem francuskim z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Sheffield Hallam University)
80% 5% 8% - 128 Sheffield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(The University of Manchester)
50% 5% 5% - 151 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Antropologia i język francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
93% 0% 0% - 182 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i religia BA (Hons)
(University of Stirling)
87% 5% 5% - 173 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
87% 3% 5% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i językoznawstwo; Językoznawstwo MA (Hons)
(University of Aberdeen)
92% 10% 5% - 186 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i gaelickie (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i język francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
74% 5% 3% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i socjologia (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
86% 0% 10% - 172 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański & studia latynoamerykańskie (5 yrs) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 207 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i stosunki międzynarodowe MA (Hons)
(University of Aberdeen)
87% 3% 5% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Edukacja francuska i zawodowa BA (Hons)
(University of Stirling)
67% 0% 1% - 193 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka języka francuskiego (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 183 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski z niemieckim) BA (Hons)
(University of Surrey)
93% 5% 5% - 126 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i klasyczne BA (Hons)
(University of Liverpool)
92% 5% 10% - 135 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański BA (Hons)
(University of Stirling)
87% 5% 10% - 189 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (MScR) MSc (Res)
(The University of Edinburgh)
52% 0% 0% - 190 Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i prawo BA (Hons)
(University of Stirling)
79% 2% 2% - 183 Stirling Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z językiem francuskim (5 lat) MBus
(University of Aberdeen)
80% 5% 0% - 167 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i polityka MA (Hons)
(University of Aberdeen)
87% 3% 5% - 181 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia MA (Hons)
(University of Aberdeen)
80% 5% 10% - 178 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i kryminologia BA (Hons)
(University of Liverpool)
25% 2% 2% - 139 Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i Studia Prawnicze MA (Hons)
(University of Aberdeen)
90% 1% 4% - 188 Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski BA (Hons)
(University of Oxford)
- 0% 0% - 209 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i lingwistyka BA (Hons)
(University of Oxford)
- 0% 0% - 185 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Oxford)
- 0% 5% - 174 Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski i mandaryński - (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka francuska i niemiecka BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki i francuski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski (z rokiem za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
- - - £19600 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia/Francuski BA (Hons)
(Aberystwyth University)
- - - £14300 - Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - francuski z hiszpańskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosowane języki nowożytne & Tłumaczenie: Francuski/Niemiecki MA (Hons)
(Heriot-Watt University)
- - - £15384 £16000 - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (tłumaczenia ustne i pisemne) francuski/hiszpański MA (Hons)
(Heriot-Watt University)
- - - £15384 £16000 - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i języki nowożytne (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £16850 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański - język gaelicki (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki - język gaelicki (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i języki nowożytne BA (Hons)
(University of Essex)
- - - £16850 - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosowane języki nowożytne & Tłumaczenie: Francuski/Hiszpański MA (Hons)
(Heriot-Watt University)
- - - £15384 £16000 - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i francuski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański i francuski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka francuska i hiszpańska (zintegrowane studia magisterskie w zakresie języków) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i włoski (z rokiem za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
- - - £19600 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - hiszpański z francuskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska i lingwistyka stosowana MA (Hons)
(Heriot-Watt University)
- - - £15384 - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski/Filozofia (z rokiem za granicą) BA (Hons)
(The University of York)
- - - £19600 - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (Integrated Masters in Languages) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i hiszpański BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (tłumaczenie ustne i pisemne) francuski/niemiecki MA (Hons)
(Heriot-Watt University)
- - - £15384 £16000 - Edynburg Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i filozofia BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - język francuski (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £8190 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Mandaryński i francuski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i niemiecki BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka francuska i niemiecka (zintegrowane studia magisterskie w zakresie języków) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka francuska i hiszpańska BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hiszpański (Zintegrowane studia magisterskie w zakresie języków) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
ML: Hiszpański z francuskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i lingwistyka (zintegrowane studia magisterskie w zakresie języków) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski BA (Hons)
(University of Bristol)
- - - £20100 - Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filologia francuska z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - język francuski (Secondary PGCE) PGCE
(Aberystwyth University)
- - - £14000 - Aberystwyth Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - niemiecki z francuskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i portugalski BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i mandaryński - Gaelic Medium - (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
ML: Francuski z hiszpańskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £13500 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne - francuski z niemieckim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - £15000 - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i niemiecki (Zintegrowane studia magisterskie w zakresie języków) MLang
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i niemiecki (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i lingwistyka BA (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19300 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski - język gaelicki (PGDE - tylko dla absolwentów) PGDE
(University of Strathclyde)
- - - £15150 - Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski dla międzynarodowej komunikacji korporacyjnej z językiem francuskim (Top-up) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
- - - - - Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowa komunikacja biznesowa z językiem francuskim (Top-Up) BA (Hons)
(University of Central Lancashire)
- - - - - Preston Oncampus W pełnym wymiarze godzin
PGDE (Secondary) Język francuski (tylko dla absolwentów) PGDE
(University of the West of Scotland)
- - - - - Paisley Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia europejskie z językiem francuskim (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(University of Essex)
- - - - - Colchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski MPhil
(University of Bristol)
- - - - - Bristol Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka/Francuski (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z nowoczesnym standardem arabskim (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(Swansea University)
- - - - - Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Tłumaczenia (francuski) BA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura francuska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski z portugalskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język francuski i komunikacja i media BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
PGCE Secondary Modern Languages (francuski z hiszpańskim - RXD1) PGCE
(University of Chester)
- - - - - Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia z językiem francuskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem / język francuski BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z japońskim BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i archeologia BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i włoski BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie i hispanoamerykańskie BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja i Media z językiem francuskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z włoskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z chińskim mandaryńskim (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie MA (Res)
(University of Birmingham)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (Canterbury i Paryż) PhD
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie MPhil
(The University of Manchester)
- - - - - Manchester Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia francuskie i frankofońskie MA (Res)
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski i studia frankofońskie MPhil
(Bangor University)
- - - - - Bangor Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia francuskie PhD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (Canterbury) MA
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doktorat z języka francuskiego PhD
(The University of Nottingham)
- - - - - Nottingham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski z japońskim (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (tylko Canterbury) PhD
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski z hiszpańskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza (Canterbury) PhD
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język francuski i angielski BA (Hons)
(University of Leicester)
- - - - - Leicester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i lingwistyka BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Francuski z nowoczesnym standardem arabskim BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski/francuski (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i niemiecki BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z chińskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski MA (Res)
(Royal Holloway, University of London)
- - - - - Egham Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia francuskie BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i matematyka BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL)/francuskiego (z rokiem akademickim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ilustracja Stosunki międzynarodowe / język francuski BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
ML: Francuski z niemieckim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski MLitt
(Newcastle University)
- - - - - Newcastle Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe/Francuski (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i język francuski BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski (doktorat) PhD
(The University of Edinburgh)
- - - - - Edynburg Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Historia sztuki i język francuski (5 lat) MA (Hons)
(University of Aberdeen)
- - - - - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i ekonomia BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z niemieckim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język francuski i historia starożytna BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z chińskim mandaryńskim BA (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Współczesne studia francuskie (Canterbury) MA
(University of Kent)
- - - - - Canterbury Oncampus W niepełny wymiarze godzin
ML: Francuski (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
ML: Niemiecki z francuskim (Secondary PGCE) PGCE
(University of Wales)
- - - - - Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
PGCE Secondary Modern Languages (French with German - RX11) PGCE
(University of Chester)
- - - - - Chester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z baskijskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z katalońskim BA (Hons)
(University of Liverpool)
- - - - - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
10 Kursy Studia francuskie online.
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
39 Studia francuskie Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • How Can French Studies Launch a Career in Business
  1/5
 • Study French at the University of Leeds
  2/5
 • BA French "The best decision I made in my life so far!"
  3/5
 • Max: French Studies at Western University (English)
  4/5
 • FRENCH STUDIES AT THE UNI?! | vlog
  5/5

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Studia francuskie (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24000 £24488 £29399
Zakres 25-75 percentyla £20000 - £27500 £19755 - £31829 £22392 - £39311

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £24413 £25830 £31978
Zakres 25-75 percentyla £21191 - £27769 £21559 - £32191 £25931 - £41780

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia francuskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia francuskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Studia francuskie

 • Usługi tłumaczeniowe
 • Usługi biznesowe
 • Działalność charytatywna
 • Media
 • muzea i biblioteki
 • administracja publiczna
 • nauczanie
 • Turystyka
 • Transport i logistyka

Pozycja zawodowa absolwentów Studia francuskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia francuskie w King's College London

15% Specjaliści od mediów
15% Zawody związane z obsługą klienta
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
10% Zawody podstawowe
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody wykwalifikowane
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Studia francuskie


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia francuskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Francuskie studia to nauka o francuskim społeczeństwie, kulturze, języku i literaturze.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Studia francuskie wyniosła £24000 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24488 3 lata po ukończeniu studiów i £293995 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Studia francuskie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Master of Arts (Honours) - MA (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Law (Honours) - LLB (Hons)
 • Master of Mathematics - MMath
 • Master of Science (Research) - MSc (Res)
 • Master of Business - MBus
 • Professional Graduate Diploma in Education (Scotland) - PGDE
 • Postgraduate Certificate in Education - PGCE
 • Master of Languages - MLang
 • Graduate Diploma - Grad Dip
 • Master of Philosophy - MPhil
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Bachelor of Arts - BA
 • Master of Research - MA (Res)
 • Master of Arts - MA
 • Master of Letters - MLitt

Język francuski i język angielski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 15 respondentów.