Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Russian and East European studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język bułgarski i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski z językiem wschodnioeuropejskim (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i czeski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Ukraińskie i Wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosjoznawstwo (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język ukraiński i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia rumuńskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i duński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i niderlandzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i norweski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i fiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia bułgarskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język ukraiński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i włoski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 5% £23300 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i polski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język bułgarski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarska i ukraińska BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rumuński i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i historia (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i lingwistyka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 3% 0% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i polityka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura rosyjska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 15% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • Master's Programme in Russian Studies | University of Helsinki
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie w University College London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści inżynierii

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język bułgarski i francuski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.