Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Russian and East European studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Bułgarski i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski z językiem wschodnioeuropejskim (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i czeski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia ukraińskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia rosyjskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
79% 0% 0% £26200 149 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Romanistyka i studia wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i duński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i niderlandzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i fiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia bułgarskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 0% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ukraiński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i polski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rumuński i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski i historia (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i polityka BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 3% 7% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 6% 9% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura rosyjska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 20% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rosyjski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
  • Master's Programme in Russian Studies | University of Helsinki
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie w University of Oxford

30% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
25% Zawody związane z usługami ochronnymi
15% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia rosyjskie i wschodnioeuropejskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.