Język polski Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Polish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Polski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia polskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
9 Język polski Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język polski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język polski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język polski

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język polski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język polski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język polski w University of Oxford

30% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
25% Zawody związane z usługami ochronnymi
15% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język polski. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.