Język polski Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Polish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
76% 5% 10% £23300 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
9 Język polski Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język polski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język polski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język polski

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język polski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język polski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język polski w University College London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
10% Zawody administracyjne
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody związane z usługami ochronnymi
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści inżynierii

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język polski.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język polski i hiszpański - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 76 na 100 punktów wśród 15 respondentów.