Studia czeskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Czech studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Czeski i holenderski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i duński BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i francuski BA (Hons)
(University College London)
88% 5% 5% £26200 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i polski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i fiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 176 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
18 Studia czeskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia czeskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia czeskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia czeskie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia czeskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia czeskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia czeskie w University of Oxford

30% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
25% Zawody związane z usługami ochronnymi
15% Zawody administracyjne
10% Specjaliści do spraw pomocy społecznej i mieszkalnictwa
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia czeskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.