Zarządzanie turystyką Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Tourism management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie turystyką BA (Hons)
(University of Greenwich)
70% 4% 0% £14500 125 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką (Top-up) BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 0% 5% £14400 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką BA (Hons)
(University of East London)
77% 7% 15% £13320 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką z językiem BA (Hons)
(University of Greenwich)
61% 4% 5% £14500 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
70% 4% 0% £14500 125 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
77% 7% 15% £13320 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem hiszpańskim BA (Hons)
(Middlesex University)
74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem mandaryńskim BA (Hons)
(Middlesex University)
74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Turystyka i zarządzanie podróżami (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
53% - 15% £15576 49 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką i podróżami BA (Hons)
(London Metropolitan University)
53% - 15% £3894 49 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Turystyka i zarządzanie podróżami (Top-up) BA
(London Metropolitan University)
53% - 15% £3894 49 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem i turystyką BA (Hons)
(Coventry University)
83% 11% 10% - 118 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem i rekreacją BA (Hons)
(Coventry University)
93% 11% 3% - 130 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką i hotelarstwem HNC
(Coventry University)
- - 0% - 57 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie turystyką i hotelarstwem MA
(University of Greenwich)
- - 0% £15000 57 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie wydarzeniami międzynarodowymi, rekreacją i turystyką MSc (PG)
(London Metropolitan University)
- - 0% £13750 57 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie podróżami międzynarodowymi i turystyką HNC
(HCUC, Harrow College & Uxbridge College)
- - 0% £7682 57 Harrow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową (Top-Up) BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 65% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie lotniskiem MSc
(City University London)
- - 65% £21420 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie lotnictwem i turystyką FD
(University of West London)
- - 65% £12750 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 65% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie kulturą, dziedzictwem i rekreacją MSc
(London Metropolitan University)
- - 65% £1805 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie hotelarstwem i turystyką (Top Up) BA (Hons)
(Westminster Kingsway College)
- - 65% - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie liniami lotniczymi i lotniskami FdA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową i lotnictwem (z praktyką) MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie podróżami i turystyką FdA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową i lotnictwem MA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
238 Zarządzanie turystyką Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • UW Outdoor Recreation & Tourism Management Degree
  1/2
 • Master’s Degree Programme in Tourism Marketing and Management - University of Eastern Finland
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie turystyką

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie turystyką, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Zarządzanie turystyką

 • turystyka międzynarodowa
 • Hospitality
 • dziedzictwo i zrównoważony rozwój
 • ekoturystyka
 • Rozwój obszarów wiejskich
 • Marketing
 • Zasoby ludzkie

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie turystyką

 • empatia i inteligencja emocjonalna
 • praca zespołowa
 • Zarządzanie stresem i czasem
 • rozwiązywanie problemów
 • Strategii i innowacyjności
 • Doskonała obsługa klienta
 • Procedury bezpieczeństwa
 • monitorowanie bezpieczeństwa
 • Nadzór
 • Silna komunikacja
 • umiejętności organizacyjne
 • rozwiązywanie problemów
 • Przestrzeganie zasad polityki
 • Umiejętności interpersonalne
 • organizacja i delegowanie zadań
 • planowanie perspektywiczne i myślenie strategiczne
 • świadomość handlowa
 • mentoring
 • umiejętności menedżerskie

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie turystyką wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie turystyką (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie turystyką w Middlesex University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody podstawowe
5% Zawody administracyjne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie turystyką. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie sportem i rekreacją - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 93 na 100 punktów wśród 60 respondentów.