Biznes i zarządzanie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Business and management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie biznesem i finanse stopień rozszerzony BSc (Hons)
(University of Roehampton)
74% 8% 10% £13145 105 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BSc (Hons)
(University of East London)
71% 7% 10% £13320 102 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc (Hons)
(City University London)
75% 3% 25% £19500 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (łańcuch dostaw) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BA (Hons)
(University of Greenwich)
76% 5% 12% £14500 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
75% 0% 10% £12250 134 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przyszłe Zarządzanie Żywnością i Kulinariami z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z nauką o zarządzaniu BSc (Hons)
(University College London)
81% 5% 1% £28500 194 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem, innowacje cyfrowe i przedsiębiorczość BSc (Hons)
(City University London)
80% 3% 2% £19500 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (Fast-Track) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £18500 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie i finanse w biznesie z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
64% 0% 39% £12250 95 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i finanse BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
64% 0% 39% £12250 95 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia biznesowe BA (Hons)
(University of Greenwich)
71% 5% 10% £14500 114 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i zrównoważony rozwój BA (Hons)
(Staffordshire University)
37% 5% 11% £14000 106 Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zakupy w biznesie i zarządzanie łańcuchem dostaw (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
77% 5% 5% £14500 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Przedsiębiorczość) BA (Hons)
(University of Westminster)
68% 30% 2% £14400 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sport, zdrowie i nauka o ćwiczeniach z naukami biznesowymi BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 3% 13% £17355 136 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
59% 0% 0% £17355 135 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem: Przedsiębiorczość BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
75% 0% 30% £14750 78 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przyszłe zarządzanie żywnością i kulinariami z praktyką BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem mandaryńskim (4-letnie) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £11500 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (z praktyką zawodową) BSc (Hons)
(City University London)
73% 3% 0% £19500 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hiszpański z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 10% £23300 155 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka dla biznesu (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
89% 10% 10% £13080 90 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (z Rokiem Założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
83% 10% 0% £13320 108 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z finansami BSc (Hons)
(City University London)
71% 5% 0% £19500 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie marketingiem (rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
88% 10% 19% £14500 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki i studia zarządzania BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Wydarzeniami (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
79% 7% 10% £13320 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z finansami BA (Hons)
(University of Greenwich)
65% 5% 20% £14500 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i finanse BSc (Hons)
(University of Roehampton)
74% 8% 10% £13145 105 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczością z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 60% £12250 76 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (innowacje) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z marketingiem BA (Hons)
(University of Greenwich)
52% 5% 10% £14500 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Ekonomia BSc (Hons)
(University of Roehampton)
70% 8% 10% £13474 97 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i ekonomia w stopniu rozszerzonym BSc (Hons)
(University of Roehampton)
70% 8% 10% £13145 97 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Włoski i studia nad zarządzaniem BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 187 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierią (z rokiem założycielskim) BEng (Hons)
(University of East London)
70% 5% 0% £13080 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem: Przedsiębiorczość z Fundamentem BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
75% 0% 30% £14750 78 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem: Biznes międzynarodowy BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
67% 0% 17% £14750 84 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bioprocesy nowych leków (Biznes i zarządzanie) BSc (Hons)
(University College London)
67% 9% 0% £31200 215 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 25% £12250 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia biznesowe (rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
71% 5% 10% £14500 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 3% £14400 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 3% £14400 74 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem z fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie hotelarstwem (rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
85% 0% 15% £14500 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Zasoby Ludzkie) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Badanie ilości i zarządzanie handlowe z Fundacją BSc (Hons)
(University of Westminster)
62% 10% 10% £14400 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niderlandzki z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Marketing) z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Middlesex University)
76% 8% 3% £14000 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie z fundacją BSc (Hons)
(University of Westminster)
62% 10% 10% £14400 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Skandynawistyka z naukami o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i zarządzanie biznesem BSc BSc (Hons)
(Brunel University)
76% 7% 6% £17875 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Marketing) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
76% 8% 3% £14000 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Celami Społecznymi BSc (Hons)
(City University London)
77% 0% 3% £19500 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i finanse (z praktyką zawodową) BSc (Hons)
(City University London)
71% 5% 0% £19500 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 193 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Hiszpański) z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka & Statystyka z zarządzaniem z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
80% 7% 11% £17355 121 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Łańcuch Dostaw i Logistyka) (Top up) BA
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z biznesem BSc (Hons)
(University of Greenwich)
71% 15% 10% £14500 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka dla biznesu BSc (Hons)
(University of East London)
89% 10% 10% £13080 90 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie BSc (Hons)
(Brunel University)
74% 4% 4% £17875 132 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o zarządzaniu Msci (Hons)
(University College London)
91% 0% 0% £31200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Marketing) BA (Hons)
(Middlesex University)
76% 8% 3% £14000 124 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z marketingiem (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
52% 5% 10% £14500 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
76% 5% 12% £14500 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia z nauką o zarządzaniu BSc (Hons)
(University College London)
71% 5% 0% £31200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia & Biznes ze Studiami Wschodnioeuropejskimi (z rokiem za granicą) (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 2% 0% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przywództwo BA (Hons)
(University of Greenwich)
77% 5% 13% £14000 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) BA (Hons)
(University of Westminster)
67% 0% 5% £14400 120 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
75% 0% 5% £17355 122 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wydarzeniami (rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
79% 5% 5% £14500 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing (stopień rozszerzony) BSc (Hons)
(University of Roehampton)
81% 10% 0% £13145 119 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sport, zdrowie i nauka o ćwiczeniach z naukami biznesowymi z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
78% 3% 13% £17355 136 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Marketing) BA (Hons)
(University of Westminster)
75% 5% 2% £14400 127 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
87% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczość BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 60% £12250 76 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Łańcuch Dostaw i Logistyka) BA
(Middlesex University)
75% 8% 4% £11500 103 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (hiszpański) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczość BSc (Hons)
(University of Roehampton)
80% 8% 0% £13474 112 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką z językiem BA (Hons)
(University of Greenwich)
61% 4% 5% £14500 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
70% 4% 0% £14500 125 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Top up) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
100% 5% 10% £3894 85 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie w budownictwie (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
94% 5% 20% £13080 76 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i zarządzanie biznesem BSc z praktyką BSc (Hons)
(Brunel University)
59% 0% 0% £17355 135 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem z praktyką BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem: Biznes Międzynarodowy z Fundacją BA (Hons)
(Richmond, The American International University in London)
67% 0% 17% £14750 84 Richmond Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i biznes z naukami wschodnioeuropejskimi BA (Hons)
(University College London)
79% 2% 0% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing BSc (Hons)
(University of Roehampton)
81% 10% 0% £13145 119 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Fundamentami BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 3% £14400 74 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem, Innowacje Cyfrowe i Przedsiębiorczość (z Praktyką Zawodową) BSc (Hons)
(City University London)
80% 3% 2% £19500 180 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
77% 7% 15% £13320 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Logistyka w biznesie i zarządzanie transportem (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
100% 5% 20% £14500 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z językiem BA (Hons)
(University of Greenwich)
57% 0% 0% £14500 116 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Zasoby Ludzkie) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem (innowacyjność i przedsiębiorczość) BA
(Middlesex University)
75% 8% 4% £11500 103 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Chemia z zarządzaniem z rokiem w przemyśle BSc (Hons)
(Imperial College of Science)
88% 0% 2% £36200 189 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Finanse) BA (Hons)
(Middlesex University)
78% 5% 5% £14000 95 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczością Rozszerzony Stopień BA/BSc (Hons)
(University of Roehampton)
80% 8% 0% £13145 112 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie BSc (Hons)
(The London School of Economics and Political Science)
81% 0% 1% £22430 189 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of East London)
71% 7% 10% £13320 102 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (zarządzanie projektami) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 10% £14000 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (biznes cyfrowy) BA (Hons)
(University of Westminster)
74% 5% 5% £14400 102 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem BA (Hons)
(University of Westminster)
73% 5% 3% £14400 109 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Hotelarstwem (z Rokiem Założycielskim) BA (Hons)
(University of East London)
70% 7% 5% £13320 94 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z nauką o zarządzaniu BA (Hons)
(University College London)
74% 0% 5% £23300 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem hiszpańskim BA (Hons)
(Middlesex University)
74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem mody z doświadczeniem zawodowym BA (Hons)
(University of Westminster)
58% 6% 3% £14400 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem mandaryńskim BA (Hons)
(Middlesex University)
74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z finansami (rozszerzony) BA (Hons)
(University of Greenwich)
65% 5% 20% £14500 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 25% £12250 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozwój międzynarodowy z zarządzaniem organizacjami pozarządowymi (z rokiem fundacyjnym) BA (Hons)
(University of East London)
67% 0% 5% £13320 115 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (finanse) Top Up BA (Hons)
(Middlesex University)
78% 5% 5% £14000 95 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie zasobami ludzkimi (rozszerzone) BA (Hons)
(University of Greenwich)
78% 5% 5% £14500 114 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z zarządzaniem przedsiębiorstwem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc (Hons)
(King's College London)
81% 0% 1% - 202 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka z zarządzaniem (ITMB) z doświadczeniem przemysłowym BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
77% 3% 4% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem i marketing BA (Hons)
(London Metropolitan University)
91% - 20% £15576 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przemysłem kulinarnym z rokiem założycielskim BBA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
68% - 8% £14560 128 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie transportem lotniczym z licencją pilota transportu lotniczego (frozen) BSc (Hons)
(University of West London)
87% 7% 6% - 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Wydarzeniami (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
53% - 10% £15576 49 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Turystyka i zarządzanie podróżami (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
53% - 15% £15576 49 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z rokiem w przemyśle BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczość BA (Hons)
(Pearson College London)
67% 1% 5% - 132 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie BSc (Hons)
(SOAS, University of London)
73% 10% 0% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z prawem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
50% 4% 5% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka z zarządzaniem (ITMB) BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
77% 3% 4% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
77% 0% 0% £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Marketing mody i zarządzanie biznesem BA (Hons)
(London Metropolitan University)
87% - 20% £15576 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi BA (Hons)
(London Metropolitan University)
93% - 22% £3894 92 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Politologia z zarządzaniem biznesem i rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z zarządzaniem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
72% 6% 4% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Informatyka z zarządzaniem (ITMB) z rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
77% 3% 4% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Niemiecki z zarządzaniem przedsiębiorstwem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem z rokiem w przemyśle BSc (Hons)
(King's College London)
81% 0% 1% - 202 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hispanistyka z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 25% - 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BA (Hons)
(Pearson College London)
74% 0% 7% - 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z rokiem spędzonym za granicą i zintegrowanym rokiem fundacyjnym BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski z zarządzaniem biznesem (4 lata) BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
68% - 5% £14560 74 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i zarządzanie z rokiem w przemyśle BSc (Hons)
(King's College London)
87% 0% 2% - 155 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku z zarządzaniem biznesem BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie komercyjne (Quantity Surveying) BSc (Hons)
(London South Bank University)
61% 5% 10% - 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z rokiem spędzonym za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem z marketingiem BA (Hons)
(Pearson College London)
67% 1% 9% - 107 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem chińskim w mandaryńskim i rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (4 lata) BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 0% 5% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (podstawy) BSc (Hons)
(City University London)
75% 3% 25% - 121 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie transportem lotniczym z licencją pilota transportu lotniczego BSc (Hons)
(University of West London)
88% 10% 3% - 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Politologia z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Geografia z zarządzaniem biznesem i rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Marketing i zarządzanie z rokiem w przemyśle BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
74% 5% 5% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes muzyczny & Zarządzanie wydarzeniami BA (Hons)
(BIMM - British and Irish Modern Music Institute)
78% - 13% £15950 110 Hove Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język rosyjski z zarządzaniem biznesem BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Turystyka i zarządzanie podróżami (Top-up) BA
(London Metropolitan University)
53% - 15% £3894 49 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Marketing (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
91% - 20% £15576 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia, finanse i zarządzanie z rokiem w przemyśle BSc Econ (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 3% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o środowisku i zarządzanie biznesem z rokiem spędzonym za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie liniami lotniczymi, lotniskami i lotnictwem (w tym rok założenia) BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
97% - 19% £15576 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe z zarządzaniem biznesem i rokiem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
62% 4% 6% - 147 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i Zarządzanie z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim (4 lata) BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i Biznes z Rokiem Założycielskim BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
57% 0% 10% £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie marketingiem (Top-up) BA (Hons)
(Coventry University)
84% 3% 5% - 122 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem (z rokiem stażowym) BA
(St Mary's University, Twickenham)
87% 5% 5% - 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem BA (Hons)
(Amity University [in] London)
78% - 5% £10000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką kulinarną z praktyką BSc (Hons)
(University of West London)
77% 0% 5% - 76 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Business & Management BA (Hons)
(Croydon College)
100% - 30% £6995 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i finanse (z rokiem stażu) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
64% 0% 15% - 95 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie transportem lotniczym (Specjalista ds. linii lotniczych i lotnisk) BSc (Hons)
(University of West London)
88% 10% 3% - 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie transportem lotniczym (specjalista ds. linii lotniczych i lotnisk) z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
88% 10% 3% - 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przemysłem muzycznym z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Point Blank Music School)
82% 10% 12% - 113 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
75% 0% 10% - 134 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką kulinarną z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(University of West London)
77% 0% 5% - 76 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes globalny (Top-Up) BA (Hons)
(Coventry University)
90% 5% 5% - 113 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z ekonomią BSc (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
66% 0% 10% - 92 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem chińskim mandaryńskim BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie transportem lotniczym (specjalista ds. linii lotniczych i lotnisk) z praktyką BSc (Hons)
(University of West London)
88% 10% 3% - 94 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami BA (Hons)
(University of the Arts London)
47% - 10% - 112 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie projektami budowlanymi z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
90% 10% 5% - 134 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie globalnym biznesem BA (Hons)
(Coventry University)
90% 5% 5% - 113 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Przedsiębiorczością (z Rokiem Praktyk) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 0% - 96 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem (z rokiem praktyki) BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
73% 0% 40% - 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką BA (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
74% - 5% - 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Administracja w biznesie BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - 5% £32950 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem HND
(The London College UCK)
97% - 20% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z marketingiem BSc (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
46% - 5% - 145 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Administracja biznesowa z analityką biznesową BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - 5% £32947 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z przedsiębiorczością BSc (Hons)
(Goldsmiths, University of London)
60% - 5% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i Zarządzanie z Fundacją Zintegrowaną BA (Hons)
(Regent's University London)
60% - 5% £21500 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka i zarządzanie sztuką MA
(Birkbeck, University of London)
60% - 5% £8190 130 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie i przywództwo w biznesie HND
(Coventry University)
- - 5% - 57 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie energią odnawialną i systemami energetycznymi MSc
(City University London)
- - 5% £9880 57 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie zasobami ludzkimi (Top Up) MA (PG)
(Middlesex University)
- - 5% £110 57 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie (Marketing) PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - 5% £20136 57 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką MA (PG)
(Middlesex University)
- - 5% £14500 57 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem, zarządzanie i polityka MSc
(Birkbeck, University of London)
- - 5% £19200 57 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (w tym rok założycielski) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (Top-up) BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem (Top Up) BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 65% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem MBA MBA
(Brunel University)
- - 65% £11440 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem MBA
(Brunel University)
- - 65% £12135 - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Wydarzeniami z Fundacją Zintegrowaną BA (Hons)
(Regent's University London)
- - 65% £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Wiedza o teatrze i zarządzanie sztuką z rokiem fundacyjnym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - 65% £7280 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie sportem PgCert
(Birkbeck, University of London)
- - 65% £6400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie globalne (Leadership & Management) Top Up BA (Hons)
(Regent's University London)
- - 65% £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym z podstawą BA (Hons)
(University of West London)
- - 65% £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie PgCert
(Birkbeck, University of London)
- - 65% £6400 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie z innowacjami w biznesie MSc
(Birkbeck, University of London)
- - 65% £19200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym BA (Hons)
(University of West London)
- - 65% £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wydarzeniami na żywo (licencjat) BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - 65% £13750 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Master of Business Administration - MBA MBA
(London Metropolitan University)
- - 65% £16225 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z biznesem międzynarodowym MSc
(Birkbeck, University of London)
- - 65% £19200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem MSc
(Brunel University)
- - 65% £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym MA (PG)
(Middlesex University)
- - 65% £16200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Projekty inżynierskie i zarządzanie systemami MSc
(Kingston University)
- - 65% £8470 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Psychologia z zarządzaniem biznesem BSc
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12900 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z rachunkowością (wejście na rok 3) BA (Hons)
(University of Greenwich)
- - - £15700 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedsiębiorczość biznesowa & Zarządzanie małą firmą HND
(HCUC, Harrow College & Uxbridge College)
- - - £7543 - Harrow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem (akredytowane przez CMI) BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 5% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i Zarządzanie MRes
(Kingston University)
- - 5% £13700 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z marketingiem BSc (Hons)
(City University London)
- - 5% £19500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie (Stosunki Pracy i Zasoby Ludzkie) MRes
(The London School of Economics and Political Science)
- - 5% £20136 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Integralność strukturalna (zarządzanie niezawodnością aktywów) MSc
(Brunel University)
- - 5% £19855 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie (systemy informacyjne i innowacje) PhD
(The London School of Economics and Political Science)
- - 5% £20136 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki biomedyczne z naukami o zarządzaniu MSc
(Kingston University)
- - 5% £15400 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bio-Biznes MSc
(Birkbeck, University of London)
- - 5% £18090 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Administracja biznesowa z zarządzaniem BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - 5% £32950 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rozszerzony stopień zarządzania biznesem BA/BSc
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i/albo zarządzanie (francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański) z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie i Strategia MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £30960 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie globalne (przedsiębiorczość i innowacje) Top Up BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie PgCert
(Middlesex University)
- - - £110 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Sportem Społecznościowym (Fundacja West Ham United) FdSc
(University of East London)
- - - £13320 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem i Marką Luksusową z Fundacją Zintegrowaną BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie MSc
(City University London)
- - - £23500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc (Hons)
(Ravensbourne University London)
- - - £16500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i/ lub Zarządzanie (francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański) BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (w tym rok założycielski) BSc
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes HNC
(HCUC, Harrow College & Uxbridge College)
- - - £7682 - Harrow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową (Top-Up) BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 65% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym z marketingiem MSc
(Kingston University)
- - 65% £17000 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc
(University of Roehampton)
- - - £13474 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierią MSc MSc
(Brunel University)
- - - £19855 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem i marką luksusową BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Operacje morskie i zarządzanie MSc
(City University London)
- - - £19770 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Film i biznes ekranowy z podstawami BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wydarzeniami na żywo (CertHE) CertHE
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £13750 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes międzynarodowy z podstawami zintegrowanymi BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Top-Up) BA (Hons)
(The London College UCK)
- - 5% - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem (ekonomia) BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - £14400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie (Zachowania organizacyjne) MRes
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £20136 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem i biznes piłki nożnej MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem z Przedsiębiorczością BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - - £32950 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie strategią biznesową i środowiskiem MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie siecią i przetwarzanie w chmurze MSc
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Finanse i Zarządzanie z Fundacją BSc (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką i mediami z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Marketing cyfrowy i zarządzanie muzyką (BA Hons) BA (Hons)
(Institute of Contemporary Music Performance)
- - - £13750 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie globalne (marketing) Top Up BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone (Business & Management) BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £18500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie MSc
(Brunel University)
- - - £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes FD
(Barnet & Southgate College)
- - - £5999 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie zasobami ludzkimi z rokiem założycielskim BSc (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem spożywczym - Top Up BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MBA MBA
(Amity University [in] London)
- - - £12500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym z zarządzaniem projektami MSc (PG)
(London Metropolitan University)
- - - £14300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Systemy Informatyczne i Zarządzanie z Rokiem Założycielskim BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z marketingiem MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Sieci i Teleinformatyka z nauką o zarządzaniu MSc
(Kingston University)
- - - £15900 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kultura, polityka i zarządzanie MA
(City University London)
- - - £8930 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie mediami MA (PG)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie finansami i biznesem MSc
(Kingston University)
- - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc
(Barnet & Southgate College)
- - - £5999 - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem i studia psychologiczne BA/BSc (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Inżynierią Usług Budowlanych MSc MSc
(Brunel University)
- - - £18000 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes z marketingiem (z profesjonalnym stażem) BSc (Hons)
(City University London)
- - - £19500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Administracja biznesu z finansami BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - - £32950 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierią MSc
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie ryzykiem ilościowym z uczeniem maszynowym MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9915 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy (Top Up) BSc (Hons)
(Middlesex University)
- - - £14000 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rachunkowość i zarządzanie z finansami BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem BA (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie występami i muzyką z rokiem założycielskim BMus (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chemia analityczna i zarządzanie MSc
(Kingston University)
- - - £8195 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe Zarządzanie Biznesem MSc
(Kingston University)
- - - £17000 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem z naukami psychologicznymi BA/BSc (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z biznesem międzynarodowym i rozwojem MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie sztuką PgDip
(Birkbeck, University of London)
- - - £5460 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Analityka biznesowa MSc
(City University London)
- - - £27500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Executive Master of Business Administration MBA (Exec)
(University of Greenwich)
- - - £16000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BSc (Hons)
(Kingston University)
- - - £9250 - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z zarządzaniem sportem MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £19200 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie rozwojem MSc
(The London School of Economics and Political Science)
- - - £23520 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie z zarządzaniem zasobami ludzkimi MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Business Administration z Marketingiem BBA (Hons)
(Hult International Business School)
- - - £32950 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuki wyzwolone (Business & Management) z Fundacją Zintegrowaną BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £18500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem MBA
(Kingston University)
- - - £12925 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie marką luksusową MA
(Ravensbourne University London)
- - - £8500 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie zasobami ludzkimi (stopień rozszerzony) BSc (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język i/ lub Zarządzanie z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MBA (Międzynarodowe) MBA
(Amity University [in] London)
- - - £12500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie i przemysł kreatywny MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Cyfrowe zarządzanie przedsiębiorstwem BSc (Hons)
(London Metropolitan University)
- - - £15576 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie korporacyjne liniami lotniczymi i portami lotniczymi MSc
(London Metropolitan University)
- - - £1530 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie BSc
(ESCP Business School Paris)
- - - €20700 - Paryż Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kupno i zarządzanie modą z rokiem założycielskim BA (Hons)
(University of West London)
- - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie globalne (finanse) Top Up BA (Hons)
(Regent's University London)
- - - £21500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Master of Business Administration (MBA) MBA
(Birkbeck, University of London)
- - - £27000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Biznes artystyczny MA
(Kingston University)
- - - £10010 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami i infrastrukturą MSc
(Brunel University)
- - - £19855 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Master of Business Administration MBA
(Middlesex University)
- - - £18000 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie z ładem korporacyjnym i etyką biznesu MSc
(Birkbeck, University of London)
- - - £9600 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Projektowanie strukturalne i zarządzanie budową z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju MSc
(Kingston University)
- - - £8470 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Big Data i Business Intelligence MSc
(University of Greenwich)
- - - £14500 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Matematyka z zarządzaniem BSc (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie marką korporacyjną MSc
(Brunel University)
- - - £17875 - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Globalne studia magisterskie online z zarządzania biznesem MBA
(Middlesex University)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Biznes HNC
(Morley College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Rok Założycielski Biznesu FDCert
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes & Marketing w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem BA (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes - HND HND
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem (Executive) MBA (Exec)
(Hult International Business School)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem (Top-up) BA (Hons)
(Staffordshire University)
- - - - - Stoke-on-Trent Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Transmisja sportowa z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Trening i zarządzanie w piłce nożnej z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Strategia biznesowa & Zarządzanie przedsiębiorstwem (Top Up) BA (Hons)
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes - licencjat (z wyróżnieniem) (Top-up) BA (Hons)
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (z wyróżnieniem) Biznes piłkarski z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes muzyczny & Innowacje BA (Hons)
(Academy of Contemporary Music Guildford)
- - - - - Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Finanse z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wycieczkami BA (Hons)
(Academy of Contemporary Music Guildford)
- - - - - Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem FdA
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowy Biznes Piłkarski z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Media z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria oprogramowania dla biznesu z rokiem spędzonym za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem międzynarodowym (Top-Up) BA (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes HNC
(The London College UCK)
- - - - - - Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes - HNC HNC
(South Thames College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Transmisje sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie hotelarstwem i turystyką (Top Up) BA (Hons)
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Trening i zarządzanie piłką nożną (CertHE) CertHE
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria oprogramowania dla biznesu z doświadczeniem przemysłowym BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Marketing z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes &finanse w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Coaching z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Coaching BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Sztuka kulinarna i zarządzanie biznesem (Top Up) BA (Hons)
(Westminster Kingsway College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie nieruchomościami z rocznym stażem zawodowym BSc (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Piłka nożna Biznes & Media BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie hotelarstwem (Zarządzanie sztuką kulinarną) HND
(New City College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes HNC
(New City College)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Prawo sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem z finansami BA (Hons)
(Pearson College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem mody MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Marketingowe (Zaawansowane) MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Blockchain w biznesie i społeczeństwie MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie zintegrowane Pre-Masters MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie dziedzictwem (z historycznymi pałacami królewskimi) MA
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierskie MSc
(University of East London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie zintegrowane PhD
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Licencjat (z wyróżnieniem) Studia biznesowe z marketingiem cyfrowym BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia biznesowe (top-up) BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Analityka biznesowa MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Masters in Business Administration (MBA) MBA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia biznesowe BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie mediami MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie ropą, gazem i energią HNC
(Coventry University)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes HND
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes cyfrowy MSc
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie MA
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem z rokiem praktyki zawodowej BSc (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie wydarzeniami z rokiem założenia BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową i lotnictwem (z praktyką) MSc
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Przyspieszone) BA (Hons)
(London South Bank University)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem spożywczym MA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie luksusową gościnnością z praktyką MA
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia biznesowe (z rokiem założycielskim) BA (Hons)
(University of West London)
- - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierią PG Cert PgCert
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (w tym Rok Założycielski) BSc (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MBA Zarządzanie w służbie zdrowia (Londyn) MBA
(York St John University)
- - - - - York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie zasobami ludzkimi (top-up) MSc
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Globalny handel i biznes BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie PhD
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie marką luksusową MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
119 Kursy Biznes i zarządzanie online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
3002 Biznes i zarządzanie Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Management vs Administration | Difference between management and administration.
  1/2
 • What is a Master's in Management? | MBA vs. MIM
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Biznes i zarządzanie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Biznes i zarządzanie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Biznes i zarządzanie

 • Logistyka i operacje
 • zarządzanie projektami IT
 • Business Intelligence
 • Marketing
 • Finanse
 • Zasoby ludzkie
 • Computing
 • międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Biznes i zarządzanie

 • Krytyczne i strategiczne myślenie
 • perswazyjna komunikacja pisemna i ustna
 • rozwiązywanie problemów
 • organizacja
 • prezentowanie
 • raportowanie
 • przywództwo
 • zarządzanie projektem
 • Podejmowanie decyzji

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Biznes i zarządzanie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Biznes i zarządzanie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Biznes i zarządzanie w Kingston University

20% Zawody administracyjne
20% Zawody związane ze sprzedażą
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Zawód związany z nauczaniem i wspieraniem opieki nad dziećmi
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody podstawowe
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Specjaliści ds. zarządzania projektami biznesowymi i finansowymi

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Biznes i zarządzanie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie biznesem międzynarodowym - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 100 na 100 punktów wśród 10 respondentów.