Biznes i zarządzanie Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Business and management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Zarządzanie informacją o budynku (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - £3470 - Online W niepełny wymiarze godzin
Biznes stosowany (zarządzanie) BA (Hons) - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W pełnym wymiarze godzin
Biznes z rachunkowością (rok 3) BA (Hons) - Online
(University of Greenwich)
- - - £15100 - Online W niepełny wymiarze godzin
Globalne zarządzanie biznesem (online, pełny etat) (Top-up) BA (Hons) - Online
(Bournemouth University)
- - - £6180 - Online W pełnym wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie BA - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W niepełny wymiarze godzin
Przywództwo edukacyjne i zarządzanie (kształcenie na odległość) PgCert - Online
(University of Portsmouth)
- - - £2970 - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (e-kształcenie) MSc - Online
(University of Greenwich)
- - - £2908 - Online W niepełny wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie HND - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W pełnym wymiarze godzin
Strategiczne zarządzanie jakością (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - £4450 - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie projektami (międzynarodowe) MSc - Online
(University of Greenwich)
- - - £2908 - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy (kształcenie na odległość) PgCert - Online
(University of Portsmouth)
- - - £4000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Biznesem (Top-Up) BA (Hons) - Online
(Buckinghamshire New University)
- - - £15000 - Online W pełnym wymiarze godzin
Master of Business Administration (MBA) MBA - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Executive Master of Business Administration MBA (Exec) - Online
(University of Greenwich)
- - - £18500 - Online W niepełny wymiarze godzin
TESOL, przywództwo i zarządzanie (kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - £10400 - Online W pełnym wymiarze godzin
Przywództwo edukacyjne i zarządzanie (kształcenie na odległość) PgDip - Online
(University of Portsmouth)
- - - £2970 - Online W niepełny wymiarze godzin
Biznes i zarządzanie CertHE - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym CertHE - Online
(University of Wales)
- - - £13500 - Online W niepełny wymiarze godzin
Przywództwo i zarządzanie w oświacie (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie ryzykiem, kryzysem i odpornością (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Logistyka międzynarodowa i zarządzanie łańcuchem dostaw (Top Up) MSc - Online
(University of South Wales)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem (kształcenie na odległość) BSc (Hons) - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Master of Business Administration (MBA) (Global Online) MBA - Online
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Administracja biznesu (Top Up) MBA - Online
(University of South Wales)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie zasobami mineralnymi (kształcenie na odległość) MSc MSc - Online
(University of Dundee)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie hotelarstwem z innowacjami cyfrowymi MSc - Online
(University of Surrey)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Online Master of Business Administration (MBA) MBA - Online
(Nottingham Trent University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem sportowym MSc - Online
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Administracja biznesowa (DBA) DBA - Online
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Biznes i marketing (online) BSc (Hons) - Online
(Falmouth University)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi (Global Online) MSc - Online
(Manchester Metropolitan University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie inżynierią usług budowlanych MSc MSc - Online
(Brunel University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
MBA (Global Online) MBA - Online
(The University of Warwick)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Międzynarodowe zarządzanie ropą i gazem (kształcenie na odległość) MSc MSc - Online
(University of Dundee)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Przywództwo edukacyjne i zarządzanie (kształcenie na odległość) (praktyki zawodowe) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Biznes i marketing (online) BSc (Hons) - Online
(Falmouth University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Globalne zarządzanie zasobami ludzkimi (kształcenie na odległość) MSc - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie biblioteką i usługami informacyjnymi (kształcenie na odległość) PgDip - Online
(The University of Sheffield)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
 • What Jobs Can You Get With a Business Administration Diploma? | Robertson College
  1/4
 • Should YOU Study Business Management? What is Business Management?
  2/4
 • business and management | this is where i discover my true passion
  3/4
 • The PROBLEM with Business Administration Degrees.. - COLLEGE CRINGE | #grindreel
  4/4

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Biznes i zarządzanie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Biznes i zarządzanie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Biznes i zarządzanie

 • Logistyka i operacje
 • zarządzanie projektami IT
 • Business Intelligence
 • Marketing
 • Finanse
 • Zasoby ludzkie
 • Computing
 • międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Biznes i zarządzanie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Biznes i zarządzanie obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Arts (Honours) - BA (Hons)
 • Bachelor of Arts - BA
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Higher National Diploma - HND
 • Master of Business Administration - MBA
 • Master of Business Administration (Executive) - MBA (Exec)
 • Master of Arts - MA
 • Postgraduate Diploma - PgDip
 • Certificate of Higher Education - CertHE
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Doctor of Business Administration - DBA

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.