Zarządzanie hotelarstwem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Hospitality management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Greenwich 85% 0% 15% £14500 120 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich 85% 0% 15% £14500 120 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London 87% 7% 6% £13250 102 Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 70% 7% 5% £13320 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 70% 7% 5% £13320 94 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK 96% - 15% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Coventry University - - 0% - 57 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Greenwich - - 0% £15000 57 London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
The London College UCK - - 65% - - Hounslow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - £13250 - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Westminster Kingsway College - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
New City College - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of West London - - - - - Ealing Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
95 Zarządzanie hotelarstwem Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Hotel vs Hospitality Management ? What to choose ?
  1/3
 • Difference Between Tourism Management and Hospitality Management
  2/3
 • Careers in Hospitality | Travel & Tourism Jobs
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie hotelarstwem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie hotelarstwem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Zarządzanie hotelarstwem

 • marketing w hotelarstwie i gastronomii Zarządzanie biznesem w branży hotelarsko- gastronomicznej
 • Zarządzanie marką luksusową
 • Zarządzanie wydarzeniami
 • Zarządzanie turystyką

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie hotelarstwem

 • Dogłębne zrozumienie struktury i funkcjonowania sektora hotelarsko- gastronomicznego
 • umiejętności zarządzania ludźmi
 • Umiejętność świadczenia usług
 • przywództwa
 • Wiedza z zakresu finansów i marketingu
 • Umiejętności analityczne, krytyczne i rozwiązywania problemów
 • Umiejętności komunikacji werbalnej i pisemnej
 • Umiejętności negocjacyjne
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętności informatyczne
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie hotelarstwem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie hotelarstwem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie hotelarstwem w Middlesex University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody podstawowe
5% Zawody administracyjne

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Zarządzanie hotelarstwem.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie hotelarstwem - HND na The London College UCK otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 96 na 100 punktów wśród 86 respondentów.