Zarządzanie sportem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Sports management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie sportem (z rokiem praktyki) BA
(St Mary's University, Twickenham)
87% 0% 15% £16320 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
87% 0% 15% £16320 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA
(St Mary's University, Twickenham)
87% 0% 15% £16320 114 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(University of Westminster)
75% - 8% £15400 122 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(University of Roehampton)
77% - 15% £15000 £15750 133 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i marketing w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy i transmisje sportowe z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(University of Roehampton)
- - - £13145 - Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i finanse w piłce nożnej z rokiem podstawowym BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowy biznes piłkarski z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski i media z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy i transmisje sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i marketing w piłce nożnej z rokiem podstawowym BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowy biznes piłkarski BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes i finanse w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy i coaching z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy i coaching BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski i media BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy i prawo sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem podstawowym BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - £14950 - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
4 Kursy Zarządzanie sportem online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
95 Zarządzanie sportem Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Sport management and sport development
  1/2
 • Working in the Sports Industry
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie sportem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie sportem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Zarządzanie sportem

 • Rozwój sportowca
 • Trening wysokich wyników
 • prawo sportowe
 • Zarządzanie imprezami sportowymi

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie sportem

 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie finansami i finansowaniem
 • planowanie i strategia biznesowa
 • zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zasobami fizycznymi
 • Marketing
 • Sprawy prawne
 • Zarządzanie ludźmi i obsługa klienta
 • umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • umiejętności analityczne
 • podejmowanie decyzji
 • zarządzanie projektami i badania
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie sportem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie sportem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie sportem w Arts University Bournemouth

50% Zawody podstawowe
15% Zawody wykwalifikowane
10% Zawody związane z projektowaniem
10% Zawody związane z projektowaniem
5% Operatorzy procesów, zakładów i maszyn
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie sportem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.