Zarządzanie sportem Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Sports management)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(University of Westminster)
75% 0% 5% £14400 119 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem stopień rozszerzony BA (Hons)
(University of Roehampton)
77% 8% 9% £13145 102 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(University of Roehampton)
77% 8% 9% £13145 102 Roehampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
87% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie w sporcie BA
(St Mary's University, Twickenham)
87% 5% 5% £12250 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem (z rokiem stażowym) BA
(St Mary's University, Twickenham)
87% 5% 5% - 102 Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem i rekreacją BA (Hons)
(Coventry University)
93% 11% 3% - 130 Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem PgCert
(Birkbeck, University of London)
93% 11% 3% £6400 130 Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Zarządzanie Sportem Społecznościowym (Fundacja West Ham United) FdSc
(University of East London)
- - - £13320 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo LLB z biznesem sportowym LLB (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - £12250 - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes & Marketing w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Transmisja sportowa z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (z wyróżnieniem) Biznes piłkarski z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
BA (z wyróżnieniem) Biznes piłkarski BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Finanse z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowy Biznes Piłkarski z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Media z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Transmisje sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes piłkarski & Marketing z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Międzynarodowy Biznes Piłkarski BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes &finanse w piłce nożnej BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Coaching z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Coaching BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Piłka nożna Biznes & Media BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes sportowy & Prawo sportowe BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie sportem z rokiem założycielskim BA (Hons)
(UCFB, University Campus of Football Business)
- - - - - Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Prawo LLB z biznesem sportowym z rokiem założycielskim LLB (Hons)
(St Mary's University, Twickenham)
- - - - - Twickenham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interested in online studies?
5 Kursy Zarządzanie sportem online.
Interesują Cię kursy poza Londynem?
98 Zarządzanie sportem Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Careers in Sports Management: 6 Steps to Get You There
  1/2
 • MSc In Sport Management
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Zarządzanie sportem

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Zarządzanie sportem, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Zarządzanie sportem

 • Rozwój sportowca
 • Trening wysokich wyników
 • prawo sportowe
 • Zarządzanie imprezami sportowymi

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Zarządzanie sportem

 • zarządzanie operacyjne
 • zarządzanie finansami i finansowaniem
 • planowanie i strategia biznesowa
 • zasoby ludzkie
 • Zarządzanie zasobami fizycznymi
 • Marketing
 • Sprawy prawne
 • Zarządzanie ludźmi i obsługa klienta
 • umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne
 • umiejętności analityczne
 • podejmowanie decyzji
 • zarządzanie projektami i badania
 • praca zespołowa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Zarządzanie sportem wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Zarządzanie sportem (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Zarządzanie sportem w Middlesex University

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
15% Zawody związane ze sprzedażą
10% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Inni specjaliści w dziedzinie edukacji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Zawody podstawowe
5% Zawody administracyjne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Zarządzanie sportem. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Zarządzanie sportem i rekreacją - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 93 na 100 punktów wśród 60 respondentów.