Języki nowożytne Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Modern languages)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Matematyka z językami nowożytnymi Msci (Hons)
(University College London)
81% 5% 1% £28500 186 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
66% 10% 20% £14560 93 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki Nowożytne (francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański) z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
66% 10% 15% £14560 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofia i języki nowożytne z rokiem spędzonym za granicą BA (Hons)
(King's College London)
66% 5% 9% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki Nowożytne z Rokiem Zagranicznym BA (Hons)
(King's College London)
70% 0% 15% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język angielski i języki nowożytne z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
71% 4% 4% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Historia i języki nowożytne z rokiem spędzonym za granicą BA (Hons)
(King's College London)
66% 5% 9% - 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie i języki nowożytne z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
79% 0% 2% - 194 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Języki nowożytne (francuski, niemiecki, włoski, japoński, hiszpański) BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
77% 5% 10% £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Języki Nowożytne BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
66% 10% 25% - 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
322 Języki nowożytne Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Języki nowożytne

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Języki nowożytne, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Języki nowożytne

 • językoznawstwo
 • filmoznawstwo
 • tłumaczenie
 • historia
 • medioznawstwo
 • literatura

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Języki nowożytne

 • Zbieranie, ocena i interpretacja informacji
 • prowadzenia i uczestniczenia w dyskusjach i grupach
 • organizowania pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyodrębnianie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Języki nowożytne wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Języki nowożytne (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Języki nowożytne w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Języki nowożytne. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Matematyka z językami nowożytnymi - Msci (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 81 na 100 punktów wśród 150 respondentów.