Literaturoznawstwo porównawcze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Comparative literary studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Literatura porównawcza BA (Hons)
(University College London)
82% 0% 5% £23300 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza z rokiem za granicą BA (Hons)
(University College London)
82% 0% 5% £23300 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Hispanistyczne i Literatura Porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
36% 0% 10% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język niemiecki i literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 10% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 20% - 134 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 0% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i studia filmowe BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 5% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia klasyczne i literatura porównawcza BA (Hons)
(King's College London)
70% 0% 15% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literaturoznawstwo porównawcze z filmoznawstwem BA (Hons)
(King's College London)
70% 0% 30% - 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 5% 10% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza BA (Hons)
(King's College London)
75% 0% 10% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura rosyjska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 0% 15% - 137 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i kultura porównawcza BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £10920 - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura i kultura porównawcza z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza (Afryka i Azja) MA
(SOAS, University of London)
- - - £23400 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura i kultura porównawcza z Rokiem Założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- - - £14560 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literary Studies: Ścieżka w literaturze i kulturze romantycznej i wiktoriańskiej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia Literackie: Ścieżka w literaturze nowoczesnej i współczesnej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literaturoznawstwo: Ścieżka w teorii krytycznej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język angielski, literatura porównawcza lub lingwistyka PhD
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literary Studies: Ścieżka w literaturze i krytyce porównawczej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Literackie: Ścieżka w literaturze Karaibów i ich diaspor MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Literaturoznawstwo porównawcze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Literaturoznawstwo porównawcze

  • umiejętność słuchania
  • Umiejętność mówienia
  • umiejętność czytania
  • Umiejętność pisania
  • Świadomość dźwięków języka
  • Zdolność rozumienia związków między literami i dźwiękami
  • Umiejętność posługiwania się słownictwem
  • umiejętności ortograficzne
  • umiejętność rozumienia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Literaturoznawstwo porównawcze. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Literatura porównawcza - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 82 na 100 punktów wśród 60 respondentów.