Literaturoznawstwo porównawcze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Comparative literary studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Literatura porównawcza BA (Hons)
(University College London)
77% 5% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 0% £26200 158 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hispanojęzyczne i literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
36% 5% 15% - 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura niemiecka i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 25% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
78% 0% 15% - 138 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 5% 10% - 123 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i językoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i filmoznawstwo BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 5% 15% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia klasyczne i literatura porównawcza BA (Hons)
(King's College London)
70% 5% 10% - 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza z filmoznawstwem BA (Hons)
(King's College London)
70% 5% 30% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura francuska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
44% 10% 10% - 142 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza BA (Hons)
(King's College London)
75% 5% 10% - 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i językoznawstwo z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 0% 10% - 141 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura porównawcza i filmoznawstwo z rocznym pobytem za granicą BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
80% 5% 10% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Literatura rosyjska i porównawcza BA (Hons)
(Queen Mary University of London)
67% 5% 20% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w literaturze i kulturze romantycznej i wiktoriańskiej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w literaturze nowoczesnej i współczesnej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w teorii krytycznej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Język angielski, literatura porównawcza lub językoznawstwo MPhil
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w nowoczesnej i współczesnej literaturze i kulturze amerykańskiej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w literaturze światowej i krytyce porównawczej MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Studia literackie: Ścieżka w literaturze karaibskiej i jej diasporach MA
(Goldsmiths, University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Literaturoznawstwo porównawcze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Literaturoznawstwo porównawcze

  • umiejętność słuchania
  • Umiejętność mówienia
  • umiejętność czytania
  • Umiejętność pisania
  • Świadomość dźwięków języka
  • Zdolność rozumienia związków między literami i dźwiękami
  • Umiejętność posługiwania się słownictwem
  • umiejętności ortograficzne
  • umiejętność rozumienia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze w King's College London

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody wykwalifikowane
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Zawody podstawowe
10% Zawody związane z projektowaniem

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Literaturoznawstwo porównawcze. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.