Literaturoznawstwo porównawcze Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Comparative literary studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 82% 0% 5% £23300 162 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University College London 82% 0% 5% £23300 162 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 10% - 140 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 10% - 131 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 20% - 134 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 0% - 131 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 5% - 141 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 79% 0% 15% - 156 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 70% 0% 30% - 168 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 5% 10% - 140 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 75% 0% 10% - 142 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 80% 0% 15% - 137 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £10920 - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London - - - £23400 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Birkbeck, University of London - - - £14560 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Goldsmiths, University of London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Literaturoznawstwo porównawcze

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Literaturoznawstwo porównawcze

  • umiejętność słuchania
  • Umiejętność mówienia
  • umiejętność czytania
  • Umiejętność pisania
  • Świadomość dźwięków języka
  • Zdolność rozumienia związków między literami i dźwiękami
  • Umiejętność posługiwania się słownictwem
  • umiejętności ortograficzne
  • umiejętność rozumienia

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Literaturoznawstwo porównawcze w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Literaturoznawstwo porównawcze.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Literatura porównawcza - BA (Hons) na University College London otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 82 na 100 punktów wśród 39 respondentów.