Koreanistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Korean studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Koreański i historia sztuki BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i polityka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
81% 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i językoznawstwo BA (Hons)
(SOAS, University of London)
62% 0% 15% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i historia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i prawo BA (Hons)
(SOAS, University of London)
66% 10% 4% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofie koreańskie i światowe BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 0% 10% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i ekonomia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
68% 10% 5% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański BA (Hons)
(SOAS, University of London)
70% 0% 10% - 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe i język koreański BA (Hons)
(SOAS, University of London)
81% 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i muzyka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Koreański i globalny rozwój BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 5% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
34 Koreanistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Koreanistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Koreanistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Koreanistyka

  • Umiejętność wyrażania zdobytej wiedzy
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności analityczne
  • Umiejętność pisania
  • umiejętności językowe
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Koreanistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Koreanistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Koreanistyka w Oxford Brookes University

25% Zawody związane z obsługą klienta
20% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Koreanistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.