Języki chińskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Chinese languages)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 84 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 79% 9% 15% £14400 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 75% 8% 4% £11500 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 66% 5% 0% £14400 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 84% 0% 5% £14400 122 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster 60% 5% 0% £14400 84 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 59% 5% 15% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 59% 5% 9% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 59% 0% 0% - 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
SOAS, University of London 59% 5% 9% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
University of Westminster - - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
86 Języki chińskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Języki chińskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Języki chińskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Języki chińskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Języki chińskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Języki chińskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Języki chińskie w SOAS, University of London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody związane z egzekwowaniem prawa wspólnotowego i cywilnego
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści od mediów
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Języki chińskie.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Chiński i lingwistyka - BA (Hons) na University of Westminster otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 84 na 100 punktów wśród 55 respondentów.