Języki chińskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Chinese languages)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Język chiński i komunikacja globalna BA (Hons)
(University of Westminster)
60% 5% 0% £14400 84 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język chiński i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(University of Westminster)
79% 9% 15% £14400 105 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem mandaryńskim (4-letnie) BA (Hons)
(Middlesex University)
75% 8% 4% £11500 103 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Biznes chiński i międzynarodowy BA (Hons)
(University of Westminster)
66% 5% 0% £14400 118 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chiński i lingwistyka BA (Hons)
(University of Westminster)
84% 0% 5% £14400 122 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Komunikacja w języku chińskim i globalnym BA (Hons)
(University of Westminster)
60% 5% 0% £14400 84 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie turystyką międzynarodową z językiem mandaryńskim BA (Hons)
(Middlesex University)
74% 5% 11% £14000 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chiński i lingwistyka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 5% 15% - 143 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Filozofie chińskie i światowe BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 5% 9% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chiński BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 0% - 173 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem chińskim w mandaryńskim i rokiem za granicą BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Chiński i Historia Sztuki BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 5% 9% - 140 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zarządzanie biznesem z językiem chińskim mandaryńskim BSc (Hons)
(Queen Mary University of London)
71% 2% 6% - 153 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język chiński i angielski BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Literatura chińska i angielska BA (Hons)
(University of Westminster)
- - - - - Londyn Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
86 Języki chińskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Języki chińskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Języki chińskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Języki chińskie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Języki chińskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Języki chińskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Języki chińskie w SOAS, University of London

20% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
10% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody związane z egzekwowaniem prawa wspólnotowego i cywilnego
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści od mediów
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Języki chińskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Chiński i lingwistyka - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 84 na 100 punktów wśród 55 respondentów.