Japonistyka Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Japanese studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Japoński i językoznawstwo BA (Hons)
(SOAS, University of London)
62% 0% 15% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i historia sztuki BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
85% 0% 10% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i historia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Stosunki międzynarodowe i język japoński BA (Hons)
(SOAS, University of London)
81% 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i ekonomia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
68% 10% 5% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japońskie i światowe filozofie BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i muzyka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
59% 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i polityka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
81% 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japonistyka z rokiem założycielskim BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japonistyka z doświadczeniem międzynarodowym BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 0% - 133 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japonistyka BA (Hons)
(Birkbeck, University of London)
- 5% 5% - 99 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japoński i globalny rozwój BA (Hons)
(SOAS, University of London)
71% 5% 5% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Japonistyka Grad Dip
(Birkbeck, University of London)
- - - £13220 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
59 Japonistyka Kursy w Wielkiej Brytanii.
  • What You Can do with a Degree in Japanese
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Japonistyka

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Japonistyka, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Japonistyka

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Japonistyka wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Japonistyka (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Japonistyka w Oxford Brookes University

25% Zawody związane z obsługą klienta
20% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Zawody podstawowe
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Zawody sekretarskie i pokrewne
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Japonistyka. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.