Studia węgierskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Hungarian studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia węgierskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i polski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Węgierski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Węgierski i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i norweski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i włoski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Język węgierski i jidysz BA (Hons)
(University College London)
- - - £23300 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
12 Studia węgierskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia węgierskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia węgierskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia węgierskie

  • znajomość języków obcych
  • umiejętności badawcze i analityczne
  • umiejętności komunikacyjne
  • umiejętności społeczne i międzykulturowe
  • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
  • Zdolność do krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia węgierskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia węgierskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia węgierskie w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia węgierskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Język węgierski i szwedzki - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 82 na 100 punktów wśród 60 respondentów.