Język fiński Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Finnish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 0% 5% £23300 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 0% 5% £23300 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 0% 5% £21260 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
88% 0% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 0% 5% £23300 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
76% 5% 10% £23300 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 5% 5% £23300 179 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
82% 5% 10% £23300 184 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
16 Język fiński Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język fiński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język fiński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język fiński

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język fiński wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język fiński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język fiński w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Język fiński.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Fiński i francuski - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 88 na 100 punktów wśród 15 respondentów.