Język fiński Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Finnish language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Fiński i rosyjski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i węgierski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i polski BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i norweski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i portugalski BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i serbsko-chorwacki BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i francuski BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i rumuński BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i jidysz BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
76% 10% 5% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i niemiecki BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 167 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia fińskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
16 Język fiński Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Język fiński

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Język fiński, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Język fiński

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyłapywanie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Język fiński wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Język fiński (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Język fiński w King's College London

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody wykwalifikowane
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Zawody podstawowe
10% Zawody związane z projektowaniem

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Język fiński. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.