Studia europejskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (European studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia węgierskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Ukraińskie i Wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia czeskie (z językiem słowackim) i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia serbskie/chorwackie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia rumuńskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka, socjologia i studia wschodnioeuropejskie z rokiem za granicą BA (Hons)
(University College London)
75% 0% 0% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia bułgarskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka, socjologia i studia wschodnioeuropejskie BA (Hons)
(University College London)
75% 0% 0% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia & Biznes ze Studiami Wschodnioeuropejskimi (z rokiem za granicą) (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 2% 0% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i biznes z naukami wschodnioeuropejskimi BA (Hons)
(University College London)
79% 2% 0% £23300 181 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia polskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £23300 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia fińskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 10% £23300 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Europejskie: Ścieżka niemiecka z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
54% 5% 0% - 197 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Europejskie: Ścieżka francuska z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
66% 5% 5% - 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Europejskie: Ścieżka hiszpańska z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
67% 5% 0% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia Europejskie MPhil
(The London School of Economics and Political Science)
67% 5% 0% £20136 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
71 Studia europejskie Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia europejskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia europejskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia europejskie

 • prawo międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe dziennikarstwo radiowo- telewizyjne
 • Administracja rządowa
 • Antropologia kulturowa
 • nauczanie

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia europejskie

 • znajomość języków obcych
 • umiejętności badawcze i analityczne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności społeczne i międzykulturowe
 • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
 • Umiejętność krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia europejskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia europejskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia europejskie w King's College London

30% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
15% Zawody administracyjne
5% Opiekuńcze usługi osobiste
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji
5% Zawody związane z obsługą klienta
5% Specjaliści od mediów
5% Zawody artystyczne, literackie i medialne

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia europejskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Ekonomia & Biznes ze Studiami Wschodnioeuropejskimi (z rokiem za granicą) (4 lata) - BA (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 79 na 100 punktów wśród 355 respondentów.