Studia europejskie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (European studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia węgierskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 170 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia ukraińskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia czeskie (ze słowackim) i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia serbsko-chorwackie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Romanistyka i studia wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Politologia, socjologia i studia wschodnioeuropejskie z rokiem za granicą BA (Hons)
(University College London)
75% 0% 0% £26200 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia bułgarskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Polityka, socjologia i studia wschodnioeuropejskie BA (Hons)
(University College London)
76% 0% 5% £26200 177 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i biznes ze studiami wschodnioeuropejskimi (z rokiem za granicą) (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 3% 1% £26200 178 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Ekonomia i biznes ze studiami wschodnioeuropejskimi BA (Hons)
(University College London)
31% 3% 0% £26200 160 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia polskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
66% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia fińskie i wschodnioeuropejskie (4 lata) BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 165 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia europejskie: Ścieżka hiszpańska z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
67% 10% 0% - 175 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia europejskie: Ścieżka niemiecka z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia europejskie: Ścieżka francuska z rokiem za granicą BA (Hons)
(King's College London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia europejskie MPhil
(The London School of Economics and Political Science)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
61 Studia europejskie Kursy w Wielkiej Brytanii.

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia europejskie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia europejskie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia europejskie

 • prawo międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe dziennikarstwo radiowo- telewizyjne
 • Administracja rządowa
 • Antropologia kulturowa
 • nauczanie

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia europejskie

 • znajomość języków obcych
 • umiejętności badawcze i analityczne
 • Umiejętności komunikacyjne
 • umiejętności społeczne i międzykulturowe
 • Zdolność do uczenia się i rozumienia trudnych tematów
 • Umiejętność krytycznej oceny źródeł w celu sformułowania argumentów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia europejskie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia europejskie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia europejskie w King's College London

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody wykwalifikowane
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Zawody podstawowe
10% Zawody związane z projektowaniem

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia europejskie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.