Inżynieria biomedyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biomedical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
University College London 82% 0% 1% £31200 171 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Imperial College of Science 90% 5% 0% £35100 203 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
University of East London 70% 5% 8% £13080 89 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Middlesex University 80% 0% 5% £14000 98 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
King's College London 84% 0% 0% - 130 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Queen Mary University of London 58% 0% 10% - 157 London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - £19770 - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
City University London - - - - - London Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
81 Inżynieria biomedyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • Day in the Life of a Biomedical Engineer | Working on Medical Devices
  1/2
 • A day in the life of a PhD in Biomedical Engineering [NY, USA]
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria biomedyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Specjalizacje w ramach Inżynieria biomedyczna

 • Bioinstrumenty
 • Biomateriały
 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna
 • inżynieria komórkowa, tkankowa i genetyczna
 • obrazowanie medyczne
 • Bioinżynieria ortopedyczna
 • Inżynieria rehablitacyjna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria biomedyczna

 • staranność w dokonywaniu pomiarów i zdolności analityczne
 • dobra dbałość o szczegóły
 • dobre oko do projektowania
 • kreatywne i techniczne zdolności do przekształcania projektów w produkty
 • Zdolność do wczuwania się w sytuację pacjentów
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria biomedyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria biomedyczna w City University London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody administracyjne
20% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści inżynierii
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Bibliotekarze i pokrewni specjaliści
10% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Metody oceny

Rozkład czasu badańWymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Inżynieria biomedyczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Inżynieria biomedyczna - MEng (Hons) na Imperial College of Science otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 90 na 100 punktów wśród 36 respondentów.