Inżynieria biomedyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biomedical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University College London)
75% 6% 0% £35000 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
90% 0% 0% £40940 208 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of East London)
70% 16% 20% £13920 97 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University College London)
87% 6% 0% £35000 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Middlesex University)
80% 5% 5% £15100 123 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(King's College London)
84% 10% 0% - 196 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z doświadczeniem przemysłowym MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
33% 10% 0% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(King's College London)
80% 15% 5% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem zerowym) BEng (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Biomateriałami i Inżynierią Tkankową MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Konwersja) MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
87 Inżynieria biomedyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Day in the Life of a Biomedical Engineer | Working on Medical Devices
  1/2
 • A day in the life of a PhD in Biomedical Engineering [NY, USA]
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria biomedyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria biomedyczna

 • Bioinstrumenty
 • Biomateriały
 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna
 • inżynieria komórkowa, tkankowa i genetyczna
 • obrazowanie medyczne
 • Bioinżynieria ortopedyczna
 • Inżynieria rehablitacyjna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria biomedyczna

 • staranność w dokonywaniu pomiarów i zdolności analityczne
 • dobra dbałość o szczegóły
 • dobre oko do projektowania
 • kreatywne i techniczne zdolności do przekształcania projektów w produkty
 • Zdolność do wczuwania się w sytuację pacjentów
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria biomedyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria biomedyczna w Imperial College of Science

25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Zawody związane z obsługą klienta
15%
15% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria biomedyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.