Inżynieria biomedyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Biomedical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University College London)
82% 0% 1% £31200 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
90% 5% 0% £35100 203 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (Hons)
(University of East London)
70% 5% 8% £13080 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Middlesex University)
80% 0% 5% £14000 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(King's College London)
84% 0% 0% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem spędzonym za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Biomateriałami i Inżynierią Tkankową MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Konwersja) MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (z praktyką zawodową) BEng (Hons)
(City University London)
- - - £19770 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Program podstawowy dla inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz inżynierii biomedycznej BEng (Hons)
(City University London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(City University London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
81 Inżynieria biomedyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
 • CAREER & JOB OPTIONS AFTER BIOMEDICAL ENGINEERING DEGREE
  1/2
 • What is the Difference Between Bioengineering and Biomedical Engineering?
  2/2

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria biomedyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria biomedyczna

 • Bioinstrumenty
 • Biomateriały
 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna
 • inżynieria komórkowa, tkankowa i genetyczna
 • obrazowanie medyczne
 • Bioinżynieria ortopedyczna
 • Inżynieria rehablitacyjna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria biomedyczna

 • staranność w dokonywaniu pomiarów i zdolności analityczne
 • dobra dbałość o szczegóły
 • dobre oko do projektowania
 • kreatywne i techniczne zdolności do przekształcania projektów w produkty
 • Zdolność do wczuwania się w sytuację pacjentów
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria biomedyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria biomedyczna w City University London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody administracyjne
20% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści inżynierii
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Bibliotekarze i pokrewni specjaliści
10% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria biomedyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Inżynieria biomedyczna - MEng (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 90 na 100 punktów wśród 60 respondentów.