Inżynieria biomedyczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Biomedical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University College London)
75% 6% 0% £35000 168 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna (rok w przemyśle) MEng (Hons)
(Cardiff University)
- 10% 0% £25450 £28200 161 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna (z praktyką przemysłową) BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (ze zintegrowanym rokiem podstawowym i rokiem stażu) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 15% 5% £22180 137 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (w tym rok praktyki) MEng
(University of Bradford)
72% 8% 10% £22180 122 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem podstawowym BEng (Hons)
(Birmingham City University)
68% 15% 10% £16085 125 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna (z praktyką przemysłową) MEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Birmingham City University)
67% 15% 5% £16085 115 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
90% 0% 0% £40940 208 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z praktyką przemysłową) BEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(The University of York)
- 6% 7% £28800 144 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(Cardiff University)
- 10% 0% £25450 £28200 161 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of East London)
70% 16% 20% £13920 97 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 15% 0% £22180 137 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University College London)
87% 6% 0% £35000 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Middlesex University)
80% 5% 5% £15100 123 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z praktyką przemysłową) MEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Strathclyde)
79% 5% 5% £27500 222 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Reading)
88% 0% 20% £27650 132 Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 0% £18300 £19500 111 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng
(University of Bradford)
86% 15% 5% £22180 137 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Dundee)
87% 10% 0% £23100 176 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng
(University of Strathclyde)
79% 10% 0% £27500 244 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna (z rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 10% £18300 £19500 121 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna MEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 2% £18300 £19500 121 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem praktyki) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 15% 5% £22180 137 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna (rok w przemyśle) BEng (Hons)
(Cardiff University)
- 10% 0% £25450 £28200 161 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (ze zintegrowanym rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 15% 5% £22180 137 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna BEng (Hons)
(Cardiff University)
- 10% 0% £25450 £28200 161 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(King's College London)
84% 10% 0% - 196 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z doświadczeniem przemysłowym MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 159 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 131 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
33% 10% 0% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 10% 0% - 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(King's College London)
80% 15% 5% - 139 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem podstawowym BEng
(Canterbury Christ Church University)
71% 5% 10% - 131 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Glasgow)
67% 0% 0% - 233 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(University of Leeds)
74% 2% 10% - 175 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą BEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna BEng (Hons)
(University of Leeds)
74% 2% 5% - 177 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauka o opiece zdrowotnej (inżynieria medyczna) BSc
(Swansea University)
71% 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem podstawowym BEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem w przemyśle MEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Surrey)
76% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 5% 0% - 135 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
- - 10% - 98 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem w przemyśle BEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Surrey)
69% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem zerowym BEng (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
83% 5% 13% - 120 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna, w tym rok podstawowy BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 5% 40% - 84 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Nottingham Trent University)
87% 10% 8% - 84 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Nottingham Trent University)
87% 10% 15% - 115 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rocznym pobytem za granicą MEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Glasgow)
58% 10% 5% - 216 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
83% 5% 13% - 120 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Surrey)
69% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem podstawowym BEng (Hons)
(University of Surrey)
76% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem zerowym BEng (Hons)
(University of Surrey)
76% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Swansea University)
- 0% 10% - 142 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem podstawowym) FT BEng
(Nottingham Trent University)
87% 10% 10% - 86 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Surrey)
76% 10% 0% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Nottingham Trent University)
87% 10% 8% - 84 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Nottingham Trent University)
85% 5% 0% - 128 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem w przemyśle BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 5% 0% - 116 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of Hull)
- - - £18300 £19500 - Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (opieka zdrowotna) MSc
(University of Liverpool)
- - - £26350 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem zerowym) BEng (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana inżynieria biomedyczna MSc (PG)
(University of Bradford)
- - - £23028 - Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(University of Bristol)
- - - £27200 - Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Zarządzaniem MSc
(University of Liverpool)
- - - £26350 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(University of Aberdeen)
- - - £27000 - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(University of Liverpool)
- - - £26350 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Biomateriałami i Inżynierią Tkankową MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doktorat z inżynierii biomedycznej (3 lata) PhD
(University of Dundee)
- - - - - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
CDT, aby przyspieszyć wdrażanie przyszłych technologii mobilności EngD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Doktor inżynierii biomedycznej (4 lata) PhD
(University of Dundee)
- - - - - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MSc (Eng)
(University of Leeds)
- - - - - Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Konwersja) MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc MSc
(University of Dundee)
- - - - - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Oxford)
- - - - - Oxford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
17 Inżynieria biomedyczna Kursy w Londynie.
 • TechIT: Biotech vs. Biomedical Engineering
  1/4
 • A day in the life of a Biomedical Engineer (working in the medical field)
  2/4
 • Choosing Biomedical Engineering: What did I study in school? How did I get my job?
  3/4
 • What is Biomedical Engineering & Why is it the BEST Major!! Part I
  4/4

Opinie studentów

Ogólna satysfakcja studentów
63 /100
1914 ogółem respondentów

Głównie na podstawie danych pochodzących od studentów studiów licencjackich

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Inżynieria biomedyczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £27855 £24649 £28518
Zakres 25-75 percentyla £24239 - £33607 £19237 - £30298 £22054 - £34375

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £26071 £27500 £30000
Zakres 25-75 percentyla £24429 - £29643 £26500 - £30500 £27500 - £32000

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria biomedyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Inżynieria biomedyczna

 • Instytucje medyczne
 • zakłady produkcyjne i badawcze
 • Uniwersytety

Specjalizacje w ramach Inżynieria biomedyczna

 • Bioinstrumenty
 • Biomateriały
 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna
 • inżynieria komórkowa, tkankowa i genetyczna
 • obrazowanie medyczne
 • Bioinżynieria ortopedyczna
 • Inżynieria rehablitacyjna

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria biomedyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria biomedyczna w Imperial College of Science

25% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii
15% Zawody związane z obsługą klienta
15%
15% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści inżynierii
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Rozkład ocen

Studenci Inżynieria biomedyczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria biomedyczna

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria biomedyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Inżynieria biomedyczna jest nauką o zastosowaniu zasad inżynierii do problemów medycznych i biomedycznych.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria biomedyczna wyniosła £27855 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24649 3 lata po ukończeniu studiów i £285185 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Inżynieria biomedyczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Master of Engineering - MEng
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Bachelor of Science - BSc
 • Master of Science - MSc
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Doctor of Engineering - EngD
 • Master of Science (Engineering) - MSc (Eng)