Inżynieria biomedyczna Studia w Wielkiej Brytanii - licencjackie i magisterskie (Biomedical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Glasgow)
67% 0% 0% £94590 234 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University College London)
82% 0% 1% £31200 171 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna (rok w przemyśle) MEng (Hons)
(Cardiff University)
82% 5% 10% £23450 130 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia Kliniczna BSc (z wyróżnieniem) (z rokiem stażu) BSc (Hons)
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna (z praktyką przemysłową) BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 5% £17550 115 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Bolton)
88% 5% 0% £37350 102 Bolton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng
(University of Lincoln)
54% 5% 8% £15900 122 Lincoln Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (z rokiem założycielskim) BSc (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MEng (z wyróżnieniem) (w tym rok stażu) MEng
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
90% 5% 0% £35100 203 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna (międzynarodowa) Rok w przemyśle MEng (Hons)
(Cardiff University)
82% 5% 10% £23450 130 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (z Praktyką Przemysłową) BEng (Hons)
(University of Hull)
80% 0% 5% £17550 118 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(The University of York)
81% 0% 10% £24000 134 York Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(Cardiff University)
82% 5% 0% £23450 130 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (Hons)
(University of East London)
70% 5% 8% £13080 89 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Mechaniczna i Medyczna BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 15% £17550 115 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna (międzynarodowa) MEng (Hons)
(Cardiff University)
82% 5% 0% £23450 130 Cardiff Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Aston University)
57% 0% 5% £20200 117 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (z wyróżnieniem) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Middlesex University)
80% 0% 5% £14000 98 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologia Kliniczna BSc (z wyróżnieniem) BSc (Hons)
(University of Bradford)
91% 20% 0% £20118 £21124 151 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Strathclyde)
79% 5% 5% £23050 209 Glasgow Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Technologie inżynierii medycznej MEng
(University of Huddersfield)
71% 10% 10% £16000 117 Huddersfield Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MEng (z wyróżnieniem) MEng
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana Inżynieria Biomedyczna MSc (PG)
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20885 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (Hons)
(University of Dundee)
87% 3% 0% £23650 199 Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria mechaniczna i medyczna (z rokiem założycielskim) BEng (Hons)
(University of Hull)
72% 0% 15% £17550 115 Hull Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Mechaniczna / Inżynieria Biomedyczna MEng (Hons)
(University of Southampton)
83% 1% 6% £22760 168 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (z wyróżnieniem) (z rokiem praktyki) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 10% 0% £20118 £21124 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Mechaniczna / Inżynieria Biomedyczna z rokiem stażu przemysłowego MEng (Hons)
(University of Southampton)
83% 1% 6% £22760 168 Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(King's College London)
84% 0% 0% - 130 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (Hons) (z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim & Rok Praktyk) (5 lat) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 10% 0% - 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem spędzonym za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem założycielskim BEng (Hons)
(Birmingham City University)
67% 4% 20% - 99 Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna BEng (z wyróżnieniem) (z Zintegrowanym Rokiem Założycielskim) (4 lata) BEng (Hons)
(University of Bradford)
86% 10% 0% - 138 Bradford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (MEng) MEng (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
- - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Biomateriałami i Inżynierią Tkankową MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna MEng (Hons)
(University of Leeds)
74% 2% 5% - 194 Leeds Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Nauki o ochronie zdrowia (inżynieria medyczna) BSc
(Swansea University)
71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna z rokiem założycielskim BEng (Hons)
(Swansea University)
71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria medyczna BEng (Hons)
(Swansea University)
71% 5% 10% - 151 Swansea Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Surrey)
76% 2% 10% - 148 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 4% 5% - 116 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(Newcastle University)
82% 2% 0% - 155 Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Konwersja) MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(Queen Mary University of London)
58% 0% 10% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (BEng) BEng (Hons)
(Canterbury Christ Church University)
- - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem założycielskim BEng (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
83% 10% 7% - 120 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna, w tym rok założycielski BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 4% 5% - 84 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Nottingham Trent University)
87% 1% 5% - 125 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna BEng (Hons)
(Manchester Metropolitan University)
83% 10% 7% - 120 Manchester Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem założycielskim BEng (Hons)
(University of Surrey)
69% 2% 0% - 134 Guildford Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (z rokiem założycielskim) FT BEng
(Nottingham Trent University)
85% 1% 5% - 140 Nottingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z rokiem założycielskim BEng
(Canterbury Christ Church University)
- - 40% £14500 104 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z rokiem w przemyśle BEng (Hons)
(University of Kent)
83% 4% 5% - 116 Canterbury Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (z praktyką zawodową) BEng (Hons)
(City University London)
- - - £19770 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(University of Bedfordshire)
- - - £13275 - Luton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Technologia Mechaniczna i Biomedyczna MEng
(Robert Gordon University)
- - - £16650 - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Elektronika) MEng (Hons)
(University of Southampton)
- - - £22760 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna (opieka zdrowotna) MSc
(University of Liverpool)
- - - £25050 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Elektronika) z Industrial Studies MEng (Hons)
(University of Southampton)
- - - £22760 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(Loughborough University of Technology)
- - - £26500 - Loughborough Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MEng (Hons)
(Ulster University)
- - - £15360 - Coleraine Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(University of Reading)
- - - £23700 - Reading Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(University of Bristol)
- - - £25900 - Bristol Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc MSc
(University of Dundee)
- - - £21950 - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna z Zarządzaniem MSc
(University of Liverpool)
- - - £25050 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(University of Southampton)
- - - £26000 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(University of Liverpool)
- - - £25050 - Liverpool Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna z rokiem założycielskim BEng (Hons)
(University of Bolton)
- 0% 15% - - Bolton Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna (Elektronika) z Rokiem Założycielskim MEng (Hons)
(University of Southampton)
- - - £19500 - Southampton Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(Birmingham City University)
- - - - - Birmingham Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Mechaniczna z Inżynierią Biomedyczną MEng (Hons)
(Newcastle University)
- - - - - Newcastle Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doktorat z inżynierii biomedycznej (3 lata) PhD
(University of Dundee)
- - - - - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
CDT, aby przyspieszyć wdrażanie przyszłych technologii mobilności EngD
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Doktorat z inżynierii biomedycznej (4 lata) PhD
(University of Dundee)
- - - - - Dundee Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria Biomedyczna MSc
(The University of Warwick)
- - - - - Coventry Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Program podstawowy dla inżynierii elektrycznej i elektronicznej oraz inżynierii biomedycznej BEng (Hons)
(City University London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MEng (Hons)
(City University London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria biomedyczna MSc
(University of Aberdeen)
- - - - - Aberdeen Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Jesteś zainteresowany tylko kursami w Londynie?
12 Inżynieria biomedyczna Kursy w Londynie.
Przedmioty pokrewne - programy studiów w Wielkiej Brytanii:
 • TechIT: Biotech vs. Biomedical Engineering
  1/4
 • A day in the life of a Biomedical Engineer (working in the medical field)
  2/4
 • Choosing Biomedical Engineering: What did I study in school? How did I get my job?
  3/4
 • What is Biomedical Engineering & Why is it the BEST Major!! Part I
  4/4

Opinie studentów

Badanie NSS jest przeprowadzane na zlecenie Biura ds. Studentów

Wynagrodzenie

Głównie na podstawie danych dotyczących wynagrodzeń studentów studiów licencjackich

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów w Wielkiej Brytanii Inżynieria biomedyczna (głównie studiów licencjackich)

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £25789 £24649 £28518
Zakres 25-75 percentyla £22377 - £29789 £19237 - £30298 £22054 - £34375

Wynagrodzenie wszystkich absolwentów wszystkich kierunków w Wielkiej Brytanii

  15 miesięcy po ukończeniu studiów 3 lata po ukończeniu studiów 5 lat po ukończeniu studiów
Mediana wynagrodzeń £20745 £22700 £25918
Zakres 25-75 percentyla £18766 - £24489 £18100 - £29300 £20969 - £33633

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria biomedyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria biomedyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Typowi pracodawcy absolwentów Inżynieria biomedyczna

 • Instytucje medyczne
 • zakłady produkcyjne i badawcze
 • Uniwersytety

Specjalizacje w ramach Inżynieria biomedyczna

 • Bioinstrumenty
 • Biomateriały
 • biomechanika
 • inżynieria kliniczna
 • inżynieria komórkowa, tkankowa i genetyczna
 • obrazowanie medyczne
 • Bioinżynieria ortopedyczna
 • Inżynieria rehablitacyjna

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria biomedyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria biomedyczna w City University London

25% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
20% Zawody administracyjne
20% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Specjaliści inżynierii
10% Specjaliści projektowania stron internetowych i multimediów
10% Bibliotekarze i pokrewni specjaliści
10% Specjaliści ds. jakości i regulacji

Oceny i czas na naukę

Rozkład ocen

Studenci Inżynieria biomedyczna w Wielkiej Brytanii otrzymali następujące oceny.

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Taryfa UCAS dla przyjętych studentów Inżynieria biomedyczna


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria biomedyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Inżynieria biomedyczna jest nauką o zastosowaniu zasad inżynierii do problemów medycznych i biomedycznych.

Średnia wynagrodzeń absolwentów Inżynieria biomedyczna wyniosła £25789 15 miesięcy po ukończeniu studiów, £24649 3 lata po ukończeniu studiów i £285185 lat po ukończeniu studiów.

 • Studia Inżynieria biomedyczna obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Engineering (Honours) - MEng (Hons)
 • Bachelor of Engineering (Honours) - BEng (Hons)
 • Bachelor of Science (Honours) - BSc (Hons)
 • Bachelor of Engineering - BEng
 • Master of Engineering - MEng
 • Master of Science (Postgraduate) - MSc (PG)
 • Master of Science - MSc
 • Bachelor of Science - BSc
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Doctor of Engineering - EngD

Technologia Kliniczna BSc (z wyróżnieniem) - BSc (Hons) na otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey 2022 z oceną 91 na 100 punktów wśród 10 respondentów.