Inżynieria aeronautyczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Aeronautical engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z praktyką BEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 4% £21470 £23615 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z praktyką MEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Imperial College of Science)
77% 0% 2% £40940 216 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(University of East London)
70% 16% 7% £13920 96 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (fundacja) BEng (Hons)
(Kingston University)
50% 15% 5% - 79 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z doświadczeniem przemysłowym MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 10% - 103 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Kingston University)
54% 20% 5% - 119 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
83% 15% 10% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 15% 0% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z rokiem za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z rokiem za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna MSc
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza (z rokiem podstawowym) BEng (Hons)
(University of East London)
- - - £13920 - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza (doładowanie) BEng (Hons)
(Kingston University)
- - - - - Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Zaawansowana inżynieria aeronautyczna i systemy kosmiczne MSc
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Struktury i materiały dla lotnictwa i kosmonautyki MSc (PG)
(Queen Mary University of London)
- - - - - Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
135 Inżynieria aeronautyczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Air Force: Aeronautical Engineer
  1/3
 • Top 10 Countries to pay more Salary to Aeronautical Engineers
  2/3
 • Bachelor of Engineering Honours (Aeronautical), University of Sydney
  3/3

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria aeronautyczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria aeronautyczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria aeronautyczna

 • Aerodynamika
 • obliczeniowa mechanika płynów
 • zaawansowany napęd
 • projektowanie statków powietrznych
 • telekomunikacja
 • informatyka
 • Mechanika i elektronika
 • fizyka

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria aeronautyczna

 • umiejętności matematyczne, analityczne i rozwiązywania problemów
 • wiedza techniczna
 • kreatywność i innowacyjne myślenie
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • świadomość kwestii związanych z bezpieczeństwem
 • umiejętności komunikacyjne
 • zarządzanie projektem i czasem
 • zaangażowanie w śledzenie na bieżąco rozwoju technicznego
 • zdolność do pracy pod presją czasu

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria aeronautyczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria aeronautyczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria aeronautyczna w University of Brighton

60% Specjaliści inżynierii
20% Zawody związane ze sprzedażą
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Oceny i czas na naukę

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria aeronautyczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.