Technologia kosmiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Space technology)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Kingston University 62% 10% 9% - 99 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
7 Technologia kosmiczna Kursy w Wielkiej Brytanii.
Przedmioty pokrewne - studia w Londynie:
  • Transforming Future Space Technology
    1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Technologia kosmiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Technologia kosmiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Praca zgodna z planami na przyszłość

Wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach

Praca ma sens

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Technologia kosmiczna

  • znajomość matematyki i informatyki
  • umiejętności komunikacyjne
  • Umiejętności analityczne
  • umiejętność pracy w zespole
  • Zdolność do pracy pod presją czasu
  • Zarządzanie czasem

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Technologia kosmiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

% Miejsca pracy dla wykwalifikowanych

Pozycja zawodowa absolwentów Technologia kosmiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Technologia kosmiczna w Brunel University

30% Specjaliści inżynierii
10% Specjaliści do spraw technologii informacyjnych
5% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
5% Zawody związane ze sprzedażą
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści ds. badań i rozwoju (RandD) i inni specjaliści ds. badań
5% Architekci, dyplomowani technicy architektury, planiści
5% Średni personel ds. nauki, inżynierii i technologii

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Nie spełniasz minimalnych wymagań w zakresie wyniku UCAS lub wymagań dotyczących języka angielskiego?
Uzyskaj poradę, które kursy przygotowawcze są najlepsze dla Ciebie, aby zapisać się na Technologia kosmiczna.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.

Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) 5-letni SW - MEng (Hons) na Kingston University otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich absolwentów w badaniu National Student Survey year z oceną 62 na 100 punktów wśród 53 respondentów.