Inżynieria lotnicza i kosmiczna Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Aerospace engineering)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z praktyką BEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 4% £21470 £23615 154 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z praktyką MEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Brunel University)
- 5% 7% £21470 £23615 143 Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (fundacja) BEng (Hons)
(Kingston University)
50% 15% 5% - 79 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z doświadczeniem przemysłowym MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 10% - 103 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Kingston University)
54% 20% 5% - 119 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
83% 15% 10% - 144 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z doświadczeniem przemysłowym BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 0% - 157 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 15% 0% - 161 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z rokiem za granicą BEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna z rokiem za granicą MEng (Hons)
(Queen Mary University of London)
81% 20% 3% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza (z rokiem przekładkowym) BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna (technologia kosmiczna) MEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 5% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza BEng (Hons)
(Kingston University)
55% 15% 0% - 112 Kingston upon Thames Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza i kosmiczna MSc
(Kingston University)
- - - £8690 - Kingston upon Thames Oncampus W niepełny wymiarze godzin
Inżynieria lotnicza MSc
(Brunel University)
- - - - - Uxbridge Oncampus W pełnym wymiarze godzin
 • Wendy Okolo: How I became an aerospace engineer at NASA - Gist Nigeria
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Inżynieria lotnicza i kosmiczna

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Inżynieria lotnicza i kosmiczna, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Inżynieria lotnicza i kosmiczna

 • materiały dla przemysłu lotniczego i kosmicznego
 • nauka i technologia jądrowa
 • technologie lotnicze i kosmiczne
 • inżynieria produkcji
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria mechaniczna

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Inżynieria lotnicza i kosmiczna

 • umiejętności analityczne
 • umiejętności biznesowe
 • umiejętność krytycznego myślenia
 • Umiejętności matematyczne
 • rozwiązywanie problemów
 • Umiejętność pisania
 • umiejętności komunikacyjne
 • kreatywność
 • przywiązywanie wagi do szczegółów
 • zarządzanie projektem i czasem
 • świadomość kwestii bezpieczeństwa

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Inżynieria lotnicza i kosmiczna wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Inżynieria lotnicza i kosmiczna (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Inżynieria lotnicza i kosmiczna w University of Brighton

60% Specjaliści inżynierii
20% Zawody związane ze sprzedażą
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
10% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Inżynieria lotnicza i kosmiczna. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.