Studia azjatyckie Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Asian studies)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Studia wschodnioazjatyckie BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 6% - 135 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i polityka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i historia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 6% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i muzyka BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i antropologia społeczna BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 10% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i stosunki międzynarodowe BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 15% 4% - 152 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i historia sztuki BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 6% - 156 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i filozofie świata BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 0% 6% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i globalny rozwój BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 5% 5% - 148 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i językoznawstwo BA
(SOAS, University of London)
- 0% 15% - 151 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i ekonomia BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 10% 5% - 146 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia wschodnioazjatyckie i prawo BA (Hons)
(SOAS, University of London)
- 10% 4% - 150 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Interesują Cię kursy poza Londynem?
26 Studia azjatyckie Kursy w Wielkiej Brytanii.
 • Master of Arts in Asian Studies
  1/1

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Studia azjatyckie

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Studia azjatyckie, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Specjalizacje w ramach Studia azjatyckie

 • tłumaczenie i interpretacja
 • Rozwój społeczny
 • Stosunki gospodarcze i handlowe
 • Rozwój polityczny

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Studia azjatyckie

 • Słuchanie
 • Czytanie
 • mówienie
 • pisanie
 • Świadomość kulturowa
 • Gromadzenie, ocena i interpretacja informacji
 • Prowadzenie i uczestniczenie w dyskusjach i grupach
 • Organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
 • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
 • Czytanie stron tekstu i wyodrębnianie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Studia azjatyckie wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Studia azjatyckie (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Studia azjatyckie w SOAS, University of London

25% Specjaliści z dziedziny prawa
15% Specjaliści nauk przyrodniczych i społecznych
10% Kierownicy, dyrektorzy i wyżsi urzędnicy
5% Specjaliści do spraw finansów
5% Specjaliści do spraw opieki społecznej
5% Zawody administracyjne
5% Specjaliści do spraw biznesu i usług publicznych
5% Specjaliści w dziedzinie nauczania
5% Specjaliści od mediów
5% Specjaliści do spraw biznesu, badań i administracji

Wymagania wstępne / Przyjęcia


Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Studia azjatyckie. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.