Starożytny język hebrajski Studia licencjackie i magisterskie w Londynie (Ancient Hebrew language)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS Miasto
Niemiecki i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i polski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i szwedzki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i rumuński BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i hiszpański BA (Hons)
(University College London)
- 10% 5% £26200 166 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Bułgarski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Duński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i węgierski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hebrajskie i żydowskie (z rokiem za granicą) BA (Hons)
(University College London)
82% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Studia hebrajskie i żydowskie BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Holenderski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
78% 0% 0% £26200 164 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i serbski/chorwacki BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Francuski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 5% £26200 191 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Fiński i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 3% £26200 172 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Czeski i hebrajski BA (Hons)
(University College London)
79% 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i norweski BA (Hons)
(University College London)
- 5% 5% £26200 162 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i włoski BA (Hons)
(University College London)
79% 6% 0% £26200 183 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin
Hebrajski i ukraiński BA (Hons)
(University College London)
- 5% 0% £26200 169 Londyn Oncampus W pełnym wymiarze godzin

Praca i perspektywa kariery

Perspektywy kariery dla Starożytny język hebrajski

15 miesięcy po ukończeniu studiów absolwenci tego przedmiotu zostali zapytani o to, czym się zajmują i czy pracują, oraz o ich obecną pracę i perspektywy.

Aktualne miejsca pracy

Wśród absolwentów Starożytny język hebrajski, którzy wskazali, że pracują, poniższy procent przedstawia liczbę absolwentów, którzy "zgadzają się" lub "zdecydowanie zgadzają się" ze stwierdzeniami dotyczącymi ich pracy.

Umiejętności, które absolwenci uważają za przydatne w pracy w Starożytny język hebrajski

  • Słuchanie
  • Czytanie
  • mówienie
  • pisanie
  • Świadomość kulturowa
  • Umiejętność tłumaczenia i interpretacji dokumentów
  • Zbieranie, ocena i interpretacja informacji
  • organizacja pracy w celu dotrzymania terminów
  • Opracowywanie opinii i proponowanie pomysłów
  • Czytanie stron tekstu i wyodrębnianie najważniejszych punktów

Wymagany poziom umiejętności na danym stanowisku po 15 miesiącach

Wśród absolwentów Starożytny język hebrajski wskazanych jako pracujący, poniższy procent przedstawia liczbę miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych i niewysoko wykwalifikowanych (Unistats).

Pozycja zawodowa absolwentów Starożytny język hebrajski (15 miesięcy po ukończeniu studiów)

Poniższy przykład opracowany na podstawie wszystkich absolwentów Starożytny język hebrajski w King's College London

15% Zawody związane ze sprzedażą
15% Zawody wykwalifikowane
10% Specjaliści w dziedzinie nauczania
10% Opiekuńcze usługi osobiste
10% Wypoczynek, podróże i pokrewne zawody związane z usługami osobistymi
10% Zawody podstawowe
10% Zawody związane z projektowaniem

Wymagania wstępne / Przyjęcia

Uzyskaj porady, które kursy podstawowe są najlepsze dla Ciebie, aby nadal studiować Starożytny język hebrajski. Jeśli nie spełniasz minimalnych wymagań pod względem wyniku UCAS, poziomów A lub wymagań dotyczących języka angielskiego.

Najczęściej zadawane pytania

Wysokie koszty wynajmu w Londynie mają największy wpływ na ogólny koszt. Twój wybór miejsca zamieszkania w Londynie będzie miał ogromny wpływ na koszty utrzymania. Studenci studiujący w Londynie płacą średnio 67% więcej za czynsz niż studenci w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii. Całkowite koszty utrzymania studenta w Londynie będą o około 34% wyższe niż w pozostałych częściach Wielkiej Brytanii.