Lingwistyka Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Linguistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Język angielski i lingwistyka stosowana MA - Online
(University of Huddersfield)
- - - £16000 - Online W pełnym wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z lingwistyką stosowaną MA - Online
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka PhD - Online
(Lancaster University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana i TESOL (Kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i TESOL (kształcenie na odległość) (2 lata) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana PgCert - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Edukacja w tym lingwistyka stosowana PhD - Online
(University of Leicester)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA - Online
(Anglia Ruskin University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka stosowana PhD - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języków obcych MSc - Online
(University of Oxford)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
 • Career options with a Linguistics Degree
  1/4
 • Why study linguistics?
  2/4
 • writing/linguistics student: days before exams // york u online 2020
  3/4
 • Majoring in Linguistics: My experience at university
  4/4

Specjalizacje w ramach Lingwistyka

 • lingwistyka stosowana
 • lingwistyka kryminalistyczna
 • nauki o języku
 • język angielski
 • Filozofia języka
 • Pisanie kreatywne
 • filozofia

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Lingwistyka obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts - MA
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Master of Science - MSc

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.