Lingwistyka stosowana Studia licencjackie i magisterskie online w Wielkiej Brytanii (Applied linguistics)

Program Uniwersytet Saty­sfakcja studentów Bezro­botny Rezy­gnacja Czesne (Między­narodowe) Taryfa UCAS
Język angielski i lingwistyka stosowana MA - Online
(University of Huddersfield)
- - - £16000 - Online W pełnym wymiarze godzin
Dwujęzyczność i wielojęzyczność MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd MA (PG) - Online
(University of Wales)
- - - £15000 - Online W niepełny wymiarze godzin
Nauczanie języka angielskiego dla osób mówiących innymi językami (TESOL) z lingwistyką stosowaną MA - Online
(University of Central Lancashire)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana i TESOL (Kształcenie na odległość) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W pełnym wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i TESOL (kształcenie na odległość) (2 lata) MA - Online
(University of Portsmouth)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka Stosowana PgCert - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Edukacja w tym lingwistyka stosowana PhD - Online
(University of Leicester)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana i nauczanie języka angielskiego osób posługujących się innymi językami (TESOL) MA - Online
(Anglia Ruskin University)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Trudności z mową PgCert - Online
(The University of Sheffield)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Język angielski i lingwistyka stosowana PhD - Online
(University of Birmingham)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Lingwistyka stosowana w nauczaniu języków obcych MSc - Online
(University of Oxford)
- - - - - Online W niepełny wymiarze godzin
Przedmioty pokrewne - programy studiów online:
 • What is the difference between “Applied Linguistics” and “Linguistics, Applied”?
  1/4
 • What did I research during my MA in Applied Linguistics?
  2/4
 • Why study Applied Linguistics?
  3/4
 • What Is Linguistics? | All About My Major
  4/4

Specjalizacje w ramach Lingwistyka stosowana

 • Nabycie języka
 • Rozwój
 • teoria językoznawstwa
 • struktura języka
 • Język migowy
 • dwujęzyczność
 • Nauczanie języka i umiejętność czytania i pisania
 • językoznawstwo teoretyczne
 • fonologia

Najczęściej zadawane pytania

 • Studia Lingwistyka stosowana obejmują następujące stopnie naukowe:
 • Master of Arts - MA
 • Master of Arts (Postgraduate) - MA (PG)
 • Postgraduate Certificate - PgCert
 • Doctor of Philosophy - PhD
 • Master of Science - MSc
 • Postgraduate Diploma - PgDip

Według badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Northeastern w 2019 roku 83% dyrektorów biznesowych uważa, że dyplom od znanej instytucji uzyskany online ma taką samą wartość jak równoważny dyplom uzyskany na uczelni. W tym samym badaniu stwierdzono, że w ciągu ostatniej dekady reputacja stopni naukowych zdobytych online gwałtownie wzrosła. Reputacja instytucji jest generalnie ważniejsza niż to, czy stopień został uzyskany online. Pandemia Covid wymazała wszelkie piętno, jakie edukacja online mogła mieć w przeszłości.